Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Torgmiljö på Tjäderstigen klar - så parkerar du

Nu har torgmiljön på Tjäderstigen, vid Centralskolans idrottshall färdigställts.
Perstorps kommun hänvisar alla som kommer till området med bil och avser parkera att använda anvisade parkeringsplatser på Fasanvägen.

Tjäderstigen utanför idrottshallen har fräschats upp med bland annat by markering.

Nu har torgmiljön på Tjäderstigen, vid idrottshallen på Centralskolan färdigställts.Vi hänvisar alla som kommer till området på bil att parkera på anvisade parkeringsplatser på Fasanvägen samt parkeringen vid centralskolans slöjdsal längs med Tjäderstigen alternativt nordväst om kv. Stjärnan längs Tjäderstigen.

Alternativ parkering finns även vid centralskolans slöjdsal längs med Tjäderstigen alternativt nordväst om kv. Stjärnan längs Tjäderstigen.

För Centralskolans personal och besökare finns även i fortsättningen parkeringen på skolans område mot Oderljungavägen att tillgå.

Vänligen notera att det inte längre är möjligt att parkera längs idrottshallens vägg mot Tjäderstigen.
Felparkering av bilar riskerar böter.

Fakta/projekt Tjäderstigen
Med hjälp av bidrag från Boverket, på hälften av summan, satsar kommunen totalt 6,5 miljoner kronor på bland annat ny belysning, upprustning av gång- och cykeltunnel, förbättring av miljön vid idrottshallen och ny lekplats

Följande ingår:

  • Gång- och cykeltunneln under Oderljungavägen som upplevs otrygg har rustas upp med nya färger samt försetts med ny belysning och utsmyckas med hjälp av elever som gjort mosaikkonst.
  • Ny belysning placeras upp längs med gång- och cykelvägen, kyrkogårdsmuren och parken norr om Tjäderstigen.
  • Idrottshallen får fasadbelysning och miljön utformas som ett torg med bland annat bänkar, ny belysning, cykelställ, farthinder och gång- och cykelväg.
  • I parken norr om Tjäderstigen har en helt ny tillgänglighetsanpassad lekplats skapats med sittmöjligheter, grillplats och spännande belysning.

Senast uppdaterad: