Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Gångtunnel uppfräschad med färg och mosaik - elever bakom skapandet

Tunneln under Oderljungavägen var tidigare en grå och trist passage för allmänhet och elever. Men nu har cirka 100 elever på CT har ändrat på det tillsammans med Maya Verma på Kulturskolan.

Tunneln under Oderljungavägen mellan Centralskolan och ´Folkets Park har fräschats upp med hjälp av elever och Maya Verma på Centralskolan. Invigning 11 septem,ber tillsammans med rektor Lena Andersson och kommunstyrelsens orförande Torgny Lindau (PF).

Vid en mindre ceremoni fredagen den 11 september förklarades tunneln under Oderljungavägen som invigd. Kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (PF) talade liksom Maya Verma från Kulturskolan och rektor Lena Andersson. Elevrepresentanter fick även berätta om arbetet och visa alstren i tunneln. Klasskamrater och övriga klasser i 4-6 kunde följa ceremonin i realtid via kommunens sida på Facebook.

Mosaikverk pryder numera väggarna som målats i liknande färger (cerise och orange) som Sara Danius hade på den klänning hon bar på Nobelfesten 2018. Upprustningen är en del i projekt Tjäderstigen som bland annat också inkluderat uppfräschning av hela området med ny lekplats och belysning. Fredagen den 11 september ordnades en invigningsceremoni med elever, rektor och tal av kommunstyrelsens ordförande.

- Vi har valt att satsa på ett område i Perstorp som varit förbisett under alldeles för många år. Vi har skapat trygghetsfrämjande insatser på området kring Tjäderstigen och Centralskolan som bland annat innehåller ny belysning, ny lekplats för barnfamiljer samt förbättrad trafiksituation runt skolan. Gångtunneln är under Oderljungavägen är för mig den självklara juvelen i det är projektet framförallt när barn och ungdomar varit med och smyckat tunneln och skapat något vi alla kan vara stolta över. Detta är framtidstro för Perstorp. Stort tack till alla barn och ungdomar som varit delaktiga i det är projektet, sa kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (PF) i sitt invigningsanförande.

Maya Verma från Kulturskolan berättade därefter om sin tankar med projektet:

- Min tanke var att promenaden genom tunneln skulle bli en inspirerande upplevelse istället för som innan en ganska obehaglig upplevelse för många barn. Jag ville att det skulle bli en upplevelse som skulle påminna barnen och även andra som går igenom tunneln om drömmar och mål och påminna dem om att ägna sig åt det de tycker är roligt i livet även när de blir vuxna.

De cirka 100 eleverna som bidragit till projektet gick förra läsåret i årskurs fyra. Nu går de i femman och kommer passera genom tunneln åtskilliga gånger innan de går ut årskurs 9.

- Jag hoppas att alla som går genom tunneln kommer ut lite gladare än när de gick in i den, sa Maya också.

Dagligen passerar hundratals elever genom gångtunneln under Oderljungavägen till och från matsalen i Folkets Park. Nu blir promenaden en helt annan i och med glda färger och mosaikalstren på väggarna.

- Jag är en väldigt stolt rektor över Centralskolans årskurs 4-6. Och vad vore jag utan alla elever som går här på skolan. De är de bästa och finaste eleverna. Alla elever i 4-6, det här är till er. Vi har jobbat med Barnkonventionen ett tag och i Barnkonventionen heter det bland annat att barn har rätt att uttrycka sin åsikt vilket vi har tagit fasta på. I många år har det varit otryggt att gå i tunneln som var mörk och kall och ogästvänlig.


Några elevrepresentanter fanns på plats under ceremonin för att berätta om sina tankar och hur arbetet gått till. Klasskamrater och övriga klasser i 4-6 kunde följa allt direkt via kommunens Facebooksida. (Se sändningen i efterhand i spelaren nedan)

- Det var roligt och svårt. Man fick leta efter alla bitar som passade till sin bild, sa en av eleverna.

Senast uppdaterad: