Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Projekt Tjäderstigen - Ny belysning på plats

Första delen i Tjäderstigenprojektet är på plats i och med att den nya belysningen för ökad trygghet är i drift.

Ny belysning Tjäderstigen

Med hjälp av bidrag från Boverket, på hälften av summan, satsar kommunen totalt 6,5 miljoner kronor på bland annat ny belysning, upprustning av gång- och cykeltunnel, förbättring av miljön vid idrottshallen och ny lekplats.

Följande ska göras i området kring Tjäderstigen och Centralskolan. (Byggstart är planerad till i vår och färdigställande till sommaren 2020):

  • Gång- och cykeltunneln under Oderljungavägen som idag upplevs otrygg rustas upp, förses ny belysning och utsmyckas med hjälp av elever.
  • Ny belysning sätts upp längs med gång- och cykelvägen, kyrkogårdsmuren och parken norr om Tjäderstigen.
  • Idrottshallen får fasadbelysning och miljön utformas som ett torg med bland annat bänkar, ny belysning, farthinder och gång- och cykelväg.
  • I parken norr om Tjäderstigen skapas en helt ny tillgänglighetsanpassad lekplats med sittmöjligheter, grillplats och spännande belysning.

Förutom nämnda åtgärder/förbättringar har det kommunala bostadsbolaget Perstorps Bostäder köpt fastigheten Jägaren 1 (72 lägenheter och butikslokaler) mittemot idrottshallen. Fastigheten är i behov av upprustning men inledningsvis ska belysning förbättras och ordningen i miljörummen ses över

Mer om satsningarna finns att läsa i artikel här Öppnas i nytt fönster.

 

Senast uppdaterad: