Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Ej bygglovs- eller anmälningspliktiga arbeten

ej bygglovs- eller anmälningspliktiga arbeten Perstorps kommun

Genom att trycka på plusset till höger om respektive menyrubrik kan du läsa mer om vad som ej är bygglovs- eller anmälningspliktiga arbeten.

Digitala tjänster för bygga, bo och miljö

Framtagning av nya e-tjänster pågår. Beställning sker via blankett fram till dess att den ersatts med ny e-tjänst. Åtkomst till blanketter och e-tjänster, klicka nedan länk.

Ansök om lov och förhandsbesked, beställning av karta, anmälan Attefallsåtgärder, eldstäder och annat som kräver startbesked Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ifylld blankett skickas in via e-post alt. per post eller lämnas in på kundtjänst.
E-post :
bygglov[at]perstorp.se
Adress: Perstorps Kommun, Plan- och bygglovsförvaltningen, 284 85 Perstorp
Kundtjänst adress: Hantverkaregatan 9D, Perstorp


 

Ej bygglovs- eller anmälningspliktiga arbeten


Här kan du läsa om några av de åtgärder som inte kräver anmälan eller lov. De flesta byggnationer kräver att du placerar byggnaden minst 4,5 meter från en tomtgräns om du inte har grannarnas godkännande. Du måste alltid ha bygglov om du vill placera byggnationen närmare än 4,5 meter från en tomtgräns mot en gata, väg eller park. Olika regler gäller beroende på om byggnationen sker inom eller utanför detaljplanelagt område. Undantag gäller också för kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Vill du ställa frågor till vår bygglovshandläggare är du välkommen att kontakta oss via 0435-39000.

Altan och trädäck
Friggebod 15 kvm
Komplementbyggnad - utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse
Tillbyggnad - utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse
Skyddad uteplats
Skärmtak 15 kvm
Ändra byggnads yttre utseende

Senast uppdaterad:

Till toppen