Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Anmälningspliktiga arbeten

Anmälningspliktiga arbeten Perstorps kommun

Genom att trycka på plusset till höger om respektive menyrubrik kan du läsa mer om vad som är anmälningspliktiga arbeten

Digitala tjänster för bygga, bo och miljö

Framtagning av nya e-tjänster pågår. Beställning sker via blankett fram till dess att den ersatts med ny e-tjänst. Åtkomst till blanketter och e-tjänster, klicka nedan länk.

Ansök om lov och förhandsbesked, beställning av karta, anmälan Attefallsåtgärder, eldstäder och annat som kräver startbesked Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 Ifylld blankett skickas in via e-post alt. per post eller lämnas in på kundtjänst.
E-post :
bygglov[at]perstorp.se
Adress: Perstorps Kommun, Plan- och bygglovsförvaltningen, 284 85 Perstorp
Kundtjänst adress: Hantverkaregatan 9D, Perstorp


 

Anmälningspliktiga arbeten


Ska du bygga ett attefallshus, installera en eldstad eller riva en bärande vägg? Oftast behöver du anmäla ditt arbete till oss och få ett startbesked innan du börjar. Tänk också på att du måste anmäla vissa arbeten till oss även om du gör dem i en bygglovsbefriad byggnad. Det kan till exempel handla om att installera vatten och avlopp eller en eldstad i en friggebod.

Vill du ställa frågor till vår bygglovshandläggare är du välkommen att kontakta oss via 0435-39000.

Komplementbostadshus och komplementbyggnad (Attefallshus) max 30 kvm
Tillbyggnad på en- och tvåbostadshus 15 kvm
Högst två takkupor
Eldstad och skorsten
Ventilation
Hiss
Brandskydd
Ändring i en bärande konstruktion
Underhåll av särskilt värdefull byggnad
Ändrad planlösning
Inredning av ytterligare bostad (Attefall)
Rivning utanför område med detaljplan
Anslutning till vatten och avlopp

Senast uppdaterad:

Till toppen