Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Sök grävtillstånd eller TA-plan

Orange grävskopa

Grävanmälan skall göras innan något grävarbete i allmän platsmark påbörjas. Blankett finns via kommunens särskilda e-tjänst. Klicka på bilden för att komma direkt till den.

Du som ska utföra grävarbeten i allmän mark, måste ansöka om grävtillstånd och
trafikanordningsplan.
Trafikanordningsplan kallas ofta för TA-plan. Din TA-plan ska innehålla en karta eller skiss över arbetsområdet. Du ska markera på kartan hur du tänker använda avstängningsmaterial och eventuellt leda om trafiken. Du ska också ange vem som är arbetsplatsens utmärkningsansvarige. Den personen måste ha genomgått utbildning i Arbete på väg.


Hur ansöker jag?

Har du redan skapat ett konto, kan du gå direkt till Ansökan om grävtillstånd och trafikanordningsplan.

För att kunna registrera ett konto behöver du ha en E-post, person- eller organisationsnummer och faktureringsadress.
Vi samarbetar med Åstorp, Klippan, Bjuv och Örkelljunga kommuner och samma konto kan användas i alla fem kommuner.

 

Villkor för grävtillstånd

  • Grävanmälan skall göras innan något grävarbete i allmän platsmark påbörjas. Sök via kommunens e-tjänst där blankett finns Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. före varje objekt påbörjas. Akuta grävarbeten får påbörjas utan att grävanmälan lämnats in men då ska det anmälas i efterhand.
  • Ledningar får inte läggas över befintliga va-ledningar, endast vissa korsningar får förekomma efter samråd med NSVA.
  • All korsning av belagd gata, infart och GC-väg ska om möjligt utföras genom tryckning eller borrning.
  • Återställning av hårdgjord yta ska utföras enligt kommunens villkor.
  • Vid mindre arbeten får schaktmassor, sten o dylikt inte läggas direkt på klippta gräsytor.
  • Klippta gräsytor ska vara stenfria i ytan till ett djup av 10 cm.

Allmänna arbeten:

  • Utmärkning av vägarbete skall ske enligt vägverkets anvisningar (" Arbete på väg”). Även andra tillstånd kan komma att krävas för arbetets genomförande.
  • Sökande är alltid ansvarig för korrekt återfyllning så att inga olyckor inträffar.
  • Sökande är alltid ansvarig för korrekt avstägning även under icke ordinär arbets tid så att inga olyckor inträffar.
  • Renhållning, snöröjning samt underhåll av upplåtet område åligger entreprenören under byggtid och till dess Tekniska kontoret besiktigat och godkänt arbetsområdet.
Grävanmälan och TA-plan

Senast uppdaterad: