Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Frågor och svar om orostelefonen

Fyll i beskrivning av bilden

 

Varför behövs det en orostelefon?

Syftet med orostelefonen är att stödja de människor som befinner sig i närheten av en person som dras till våldsbejakande extremism.

Vi ser att det behövs en nationell telefonlinje dit oroliga närstående kan vända sig med sin oro för att få professionellt samtalsstöd i frågor om våldsbejakande extremism. Vi fyller också en viktig funktion genom att vi kan ge informatoin och råd om var man kan få hjälp i den kommun där man bor.

Varför drivs telefonen av Rädda Barnen?

Vi ser att unga personer riskerar att rekryteras till och fara illa genom våldsbejakande extremism. Därför är det viktigt för oss att finnas där som ett stöd för de här personerna och deras närstående. Även personer över 18 år och deras närstående är självklart välkomna att vända sig till orostelefonen. Rädda barnen har bred erfarenhet av stödtelefoner och av att ge professionellt samtalsstöd.

Vilket nummer ska man ringa?

Du ringer på 020-100 200. Orostelefonen har öppet mellan 09:00 – 12:00 och 13:00 - 16:00 på vardagar.

Är jag anonym om jag ringer?

Du ringer anonymt. Vi ska stödja dig. Vi lyssnar, ger dig råd och tar din oro på allvar.

Vad vill ni uppnå med orostelefonen?

Familj och närstående känner oro och förtvivlan när en person väljer att ansluta sig till våldsbejakande extremistiska rörelser i Sverige och/eller utomlands.Vi vill finnas där för att lyssna på den oron och ge stöd.

Vi vill också informera om vilka resurser som finns lokalt i varje kommun. Om den som ringer till oss vill det, kan vi hänvisa till exempelvis Skolverket, Socialtjänsten och lokala samordnare mot våldsbejakande extremism i kommunen där den som ringer bor. Vi erbjuder oss också att följa upp med de aktörer vi hänvisat till att de arbetar vidare med ärendet.

Slutligen vill vi också få en tydligare bild av barn och ungas behov av stöd och hjälp kopplat till våldsbejakande extremism. Med den samlade lägesbild vi får genom Orostelefonen kan vi upptäcka och påtala om barn och ungas behov av stöd faller mellan stolarna.

Kommer det att synas på min telefonräkning att jag ringt orostelefonen?

Nej, det kommer inte att synas på räkningen att du har ringt till orostelefonen.

Kommer orostelefonen att samverka med andra myndigheter?

En av orostelefonens viktigaste uppgifter är att fungera som en sluss. Beroende på hjälpbehovet kommer man hänvisas till rätt instans. Vi har bland annat byggt upp ett nätverk av lokala samordnare mot våldbejakande extremism på kommunnivå som stödtelefonen samverkar med.

Kommer orostelefonen samverka med myndigheter som Polismyndigheten och Säkerhetspolisen?

Vi som svarar på Orostelefonen har tystnadsplikt. Tystnadsplikten bryts endast om vi får kännedom om förestående eller pågående brottslighet av mycket allvarlig art.

Hur kommer samarbetet framöver att se ut med den nationella samordnaren?

Detta är en pilotverksamhet, som måste följas upp och utvärderas. Orostelefonens utvärdering kommer förhoppningsvis att vara en vägledning för hur behovet ser ut framöver.

I regeringsdirektivet står att läsa ”inbegripet andra kontaktkanaler som e-post, chatt och webbaserad teknik” – hur avser ni att arbeta med detta?

Vi börjar med en telefon. Tanken är att så småningom komplettera med andra kontaktkanaler, såsom e-post och chattfunktion.

Vem besvarar telefonen?

Vi är två samtalsstödjare från Rädda Barnen som svarar i telefonen. Vi har kunskap och erfarenhet av att stödja människor i svåra samtal

Har de som svarar tystnadsplikt?

Ja

Vad är våldsbejakande extremism?

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Med våldsbejakande extremism avses den våldsbejakande högerextremistiska vit makt-miljön, den våldsbejakande vänsterextremistiska autonoma miljön och den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön.

Senast uppdaterad: