Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

 Du är här:

Våld i nära relation

Du kan kontakta kommunens familjevåldsteam om du blir utsatt för våld och övergrepp, telefon 0435-394 30. Telefonen är öppen måndag-fredag klockan 08:00-16:30.

Du kan kontakta kommunens familjevåldsteam om du blir utsatt för våld och övergrepp på telefon 0435-394 30. Telefonen är öppen måndag-fredag klockan 08:00-16:30.

Vid behov av hjälp övriga tider hänvisas till socialjouren, telefon 042-10 68 69.
Gällande öppettider är Fredag - Lördag: klockan 17.00 - 02.00 och Söndag -Torsdag: klockan 17.00 - 00.00.

Vid akut situation ring 112

Familjevåldsteamet hjälper dig:

  • som har svårt att hantera din ilska och aggression eller dig som är barn eller ungdom som bevittnar våld hemma.
  • med stödsamtal och behandlade samtal.

I Familjevåldsteamet arbetar behandlare som kan ge stödjande och behandlande samtal till dig som är utsatt för våld i nära relation. Du kan få stöd i en akut kris men även få hjälp med att bearbeta våld som skett bakåt i tiden.

Skyddat boende

Om du utsätts för våld i nära relation kan du ansöka om skyddat boende. En socialsekreterare på familjevåldsgruppen gör då en utredning angående din situation och beslutar om du har rätt till skyddat boende

Senast uppdaterad: