Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

 Du är här:

Överförmyndarverksamhet

God man/förvaltare

Notera: Överförmyndarverksamheten har stängt onsdag 27 oktober och torsdag 28 oktober på grund av utbildning.

Överförmyndarnämnden fullgör och ansvarar för att överförmyndarverksamheten i kommunen bedrivs i enlighet med reglerna i föräldrabalken samt andra författningar som reglerar frågor knutna till överförmyndarverksamheten.


Tingsrätten beslutar om god man/förvaltare efter ansökan/anmälan från den enskilde, närmast anhörig eller Överförmyndarnämnden.

Överförmyndarnämnden 4K är en tillsyns- och granskningsmyndighet.
Den gode mannen/förvaltaren lämnar en gång per år in en årsredovisning (årsräkning och redogörelse) som Överförmyndarnämnden 4K granskar. Överförmyndarnämnden 4K kontrollerar även att gode mannen/förvaltaren sköter sitt uppdrag i övrigt. Överförmyndarnämndens verksamhet kontrolleras av Länsstyrelsen.

Överförmyndarnämndens kansli

Verksamheten är en samverkan mellan fyra kommuner – Bjuv, Klippan, Perstorp, Åstorp. Kansliet är beläget i Perstorp, (Ugglehemmet, Trastvägen, Perstorp)


Utbildning för nya ställföreträdare

Överförmyndaren håller digital utbildning över Teams för dig som är ny ställföreträdare en gång i månaden.

Välkommen att anmäla dig till något av tillfällena nedan:


  • 2 november klockan 10:00-11:00
  • 7 december klockan 10:00-11:00

Anmälan görs till overformyndaren@perstorp.se senast en vecka före utbildningstillfället.
Vid färre än tre anmälda ställs utbildningstillfället in.


Personal

Josefine Persson, Överförmyndarchef

Hans Åström, Överförmyndarhandläggare

Emma Beskow, Överförmyndarhandläggare

Camilla Nilsson Paulsson, Överförmyndarhandläggare

Carina Gustafsson, Administratör

Telefontid

Vardag 10-12, utom tisdag.
Tel: 0435-391 76

Mottagningstider
Endast bokade besök


Kontakt e-post:
overformyndaren@perstorp.se


Blanketter:
Finns att ta del av under självservice och blanketter.
Nås via länken: Överförmyndarens blanketter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: