Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

 Du är här:

Avgifter

Fyll i beskrivning av bilden

Avgifterna kan komma att ändras på grund av politiska beslut eller basbeloppsändringar.

Avgifter inom Vård och Omsorg 2021

Hemtjänst

248 kronor per timme, upp till maxtaket 2138 kronor

Hyror

Hyror


Snickargatan/servicelägenhet

4896 kr/mån

Österbo

4592 kr/mån

Bokeliden

6056 kr/mån

Hjälp av HSL-personal

Hjälp av sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast


Hemsjukvård och Rehabilitering av sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast

300 kronor per månad (Ingår i maxtaket 2138 kronor)

Matdistribution

Matdistribution


Kostavgift

35 kr/portion

Distribution

26 kr/portion (ingår i maxtaxan)

Rydbogården

Rydbogården


Omvårdnad

Heldag 139 kr, halvdag 69 kr (ingår i hemtjänsttaxan)

Kostersättning

Lunch 60 kr/dag, fika 15 kr/dag

Trygghetslarm

Trygghetslarm

268 kronor per månad (ingår i maxtaket 2138 kronor)

Österbo

Österbo


Hemtjänstavgift

248 kr/tim, upp till maxtaket 2138 kronor

Helkost

3348 kr/mån

Övriga avgifter

Övriga avgifter


Korttidsboende

251 kr/dygn

LSS

LSS


Ledsagning

Ingen avgift, den enskilde står för egna kostnader

Kontaktperson

Ingen avgift, den enskilde står för egna kostnader

Avlösarservice

Ingen avgift

Korttidsvistelse

Taxan är åldersrelaterad och avser mat. Kontakta avgiftshandläggare.

Korttidstillsyn

Taxan är åldersrelaterad och avser mat. Vissa aktiviteter bekostas av den enskilde. Kontakta avgiftshandläggare.

Boende i familjehem/bostad med särskild service (0-18 år)

Kontakta avgiftshandläggare.

Bostad med särskild service för vuxna

Hyra och levnadsomkostnader bekostas av den enskilde.

Daglig verksamhet

Lunch 60 kr/dag, kaffe 15 kr

Socialpsykiatri

Socialpsykiatri


Boendestöd

Ingen avgift, den enskilde står för egna kostnader

Kontaktperson

Ingen avgift, den enskilde står för egna kostnader

Dagverksamhet

Ingen avgift, den enskilde står för egna kostnader. Lunch 60 kr/dag, kaffe 15 kr.


IFO

Individ- och familjeomsorgen (IFO)


Kontaktfamilj

Taxan är åldersrelaterad och avser mat. Resor samt aktiviteter bekostas av vårdnadshavare/boendeförälder. Kontakta avgiftshandläggare.

Kontaktperson

Ingen avgift, resor samt aktiviteter bekostas av vårdnadshavare/boendeförälder.

Familjehem

Kontakta avgiftshandläggare.

Placering på HVB-hem

Kontakta avgiftshandläggare.

Kontaktperson vuxen

Ingen avgift, resor samt aktiviteter bekostas av den enskilde.

Placering på HVB-hem/LVM-hem, kvalificerat familjehem Vuxen

Maximalt 80 kr/dygn.

Dödsboanmälan

Kontakta dödsbohandläggare.

När och hur betalar du din avgift?

Avgiften betalas en gång per månad. Faktura från Perstorps kommun skickas till dig eller den person du anmält som fakturamottagare.

För ytterligare information angående avgifter och taxor, ring på telefon 0435 -390 00 eller maila kommunhuset@perstorp.se

Senast uppdaterad: