Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

 Du är här:

Avgifter

Fyll i beskrivning av bilden

Avgifterna kan komma att ändras på grund av politiska beslut eller basbeloppsändringar.


 Avgifter gäller Vård och Omsorg inom Perstorps kommun 2020

Hemtjänst

246 kronor per timme, upp till maxtaket 2125 kronor

Hyror


Ybbåsen, 40-61 kvadratmeter

3862-5090 kr/mån

Snickargatan

4839 kr/mån

Österbo, 42 kvadratmeter

4870 kr/mån

Österbo, 38 kvadratmeter

4558 kr/mån

Bokeliden

6011 kr/mån

Trygghetsboende Ybbåsen 40-61 kvadratmeter

4408-5639 kr/mån

Hjälp av sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast


Hemsjukvård och Rehabilitering av sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast

300 kronor per månad (Ingår i maxtaket 2125 kronor)

Matdistribution


1-15 dagar

Halv avgift 1047 kronor/mån

1-31 dagar

Hel avgift 2093 kr/mån

Rydbogården


Omvårdnad

Beräknas individuellt (ingår i hemtjänsttaxan)

Kostersättning

60 kr/dag

Trygghetslarm

266 kronor per månad (ingår i maxtaket 2125 kronor)

Ybbåsen och Österbo


Hemtjänstavgift

246 kr/tim, upp till maxtaket 2125 kronor

Helkost

3191 kr/mån

Övriga avgifter


Korttidsboende

245 kr/dygn

För ytterligare information angående avgifter och taxor, kontakta avgiftshandläggare Sanela Dedic på telefon 0435 -391 44 eller maila sanela.dedic@perstorp.se

Senast uppdaterad: