Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Kulturutveckling, kompetensutveckling och kompetensstyrning

Kulturutveckling, kompetensutveckling och kompetensstyrning i Perstorps kommun är ett projekt som bedrevs i syfte skapa en ny anda, en ny kultur och ett nytt gemensamt förhållningssätt på alla arbetsplatser i Perstorps kommun. Således stärka Perstorps Kommuns varumärke som en attraktiv arbetsplats. Under projektet genomfördes obligatoriska medarbetarutbildningar med fokus på vi-känsla och hur på hur man som anställd i Perstorps kommun tillsammans skapar goda arbetsplatser och värde i vårt dagliga arbete. Projektet har efter avslutat projekt permanentats och medarbetarutbildningen ingår idag som ett obligatoriskt moment för samtliga nyanställda i kommunen.

Projektperiod: 2012-02-01 - 2014-01-31

Projektägare: Perstorps Kommun

Projektet delfinansierades av Europeiska Socialfonden, samt medfinansierades av Perstorps Kommun.

Fyll i beskrivning av bilden

Senast uppdaterad: