Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

KINO

KINO är ett integrationsprojekt som syftar till att förbättra inkluderingen av individer inom gruppen nyanlända/utrikes födda. Projektets målgrupp är kommunala tjänstemän som i sitt dagliga arbete arbetar nära nyanlända/utrikes födda. Genom att erbjuda målgruppen utbildningsinsatser inom områden som identifierats som kritiska för ökad integration, är förhoppningarna med projektet att höja kunskapen och kvalitén inom den kommunala verksamheten vad gäller bemötande, konflikthantering, hedersnormer, extremism och rasism m.m.

Projektperiod: 2017-02-01 – 2019-01-31

Projektägare: Hässleholms kommun

Deltagande kommuner: Perstorps Kommun, Älmhults Kommun, Höörs Kommun, Kristianstad Kommun, Bromölla Kommun

Projektet delfinansieras av Europeiska Socialfonden, samt medfinansieras av samtliga deltagande kommuner.

Fyll i beskrivning av bilden

Senast uppdaterad: