Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Bekräftad information Covid-19 - coronaviruset

Perstorps kommun följer kontinuerligt händelseutvecklingen med coronaviruset-covid-19.
Beslut om åtgärder tas löpande. Vi samverkar med andra myndigheter och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Som invånare och besökare uppmanas du att ta egensvar och hålla dig uppdaterad via myndigheternas bekräftade information.
Tillsammans fortsätter vi hålla i och hjälps åt att bromsa smittspridningen.

Skärpning av Allmänna råd Skåne.

För att minska smittspridningen av covid-19-coronaviruset behöver vi alla hjälpas åt och ta ansvar. Håll avstånd och ge en kram på distans. Helst två meter vilket motsvarar två rediga tjädertuppar i Perstorp. Umgås endast med dem du bor med eller träffar varje vecka. Stanna hemma om du känner symtom som snuva, hosta eller feber, även om symtomen är lindriga. Dela endast bekräftad information och testa dig om du känner dig sjuk. Ring 113 13 vid frågor och läs mer på 1177.se eller krisinformation.se. Vill du

Läget i kommunen

Perstorps kommun följer och agerar kring utvecklingen coronaviruset och covid-19.

Allt vårt arbete följer myndigheternas råd och rekommendationer.

Den stab som har träffas regelbundet två gånger per vecka har upplösts och träffas nu istället vid behov.
Läget i kommunen är stabilt. Verksamheter bedrivs i vanlig ordning under rådande omständigheter. Personal som kan fortsätter arbeta så mycket som möjligt hemifrån.

Enstaka konstaterade fall finns i verksamheten och dessa hanteras enligt gällande rutiner och påverkar inte pågående verksamhet.
Vi har erfarenhet och hanterar situationer som uppkommer. På grund av patientsekretessen går vi inte in på enskilda sjukdomsfall.


Senaste lokala informationen


Personer som vaccinerats kan träffa andra

Folkhälsomyndigheten ändrade på fredagen den 16 april 2021 sina rekommendationer för dem som har blivit vaccinerade. De som har vaccinerats kan nu träffa personer (även inomhus) från andra hushåll.

Detta gäller tre veckor efter den första sprutan.

Enligt myndigheten är anpassningen av rekommendationerna en avvägning mellan risken med att lätta på åtgärderna, och nyttan för de som berörs . Det är därför mycket viktigt att alla följer vaccinationsschemat och tar sin andra dos för att få ett bra och bestående skydd.

Folkhälsomyndigheten bedömer också att när personer i äldreomsorgen, de som bor med dem samt personalen är vaccinerade, så kan gemensamma aktiviteter på särskilda boenden och dagverksamhet återupptas. Vaccinerade personer inom äldreomsorgen kan även göra besök utanför sin bostad, till exempel hos närstående. Mer information på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.


Fortfarande gäller dock att följa gällande råd och rekommendationer.

 


Behöver du hjälp eller vill hjälpa till?

Önskas hjälp med exempelvis handling eller du är en person som vill hjälpa andra?
Kontakta kyrkoherde Pernilla Håkansdotter-Olsson på svenska kyrkan i Perstorp på telefon: 070-5656791 eller 0435-349 60.

Region Skåne har en webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med länkar där du som privatperson eller företagare och organisationer kan få tips om vart du kan vända dig.

Kvinnofridslinjen – en nationell stödtelefon

Kvinnofridslinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (020-50 50 50) är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. DEt är öppet dygnet runt och du kan ringa oss oavsett var du bor i Sverige. Samtalet kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen. Observera att det inte går att skicka SMS till Kvinnofridslinjen. Vid akuta händelser, ring 112.Information till vårdnadshavare

Förskolor och skolor i Perstorps kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendation. Det innebär att verksamheterna är igång som vanligt och att skolplikten gäller. 

Undervisning vid vuxenutbildningen

Undervisning vid vuxenutbildningen Artur Lundkvist Utbildningscentrum (ALUC) bedrivs på distans. Antalet elever per grupp minskas bland annat för att möta gällande rekommendationer. SFI-undervisning bedrivs på distans.


Beslutet gäller tillsvidare och sker i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.

När ny information finns att presentera lämnas den via ALUC:s webbplats och deras sida på Facebook.


När ska du söka vård?

Det är mycket viktigt att stanna hemma när du känner sig sjuk och undvik sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. 
De flesta som får symtom likt covid-19 blir inte svårt sjuka och behöver inte kontakta vården.
Istället bör du följa egenvårdsråd på 1177.se. Kontakta vården om du känner dig mycket sjuk. Då ska du ringa din vårdcentral eller telefonnummer 1177. Om du har mycket svårt att andas, ring 112.

Egenvårdsråd på webbplatsen 1177.se Länk till annan webbplats.


 • Gör en självskattning för att se om du behöver kontakta vården eller om du kan stanna hemma för egenvård:

Region Skånes självtest för coronavirus/covid-19 Länk till annan webbplats.

Endast bokade besök på mottagningar och provtagning på sjukhus


För att minska risken för smittspridning av covid-19 är de flesta drop-in-mottagningar stängda.Avrådan från besök

Med anledning av den situation vi befinner oss i i länet och landet, fortsätter vi avråda från att tills vidare besöka kommunens äldreboenden. (Om besök trots allt behöver göras - läs här vad som gäller). Länk till annan webbplats.


Anpassning av verksamheter

För att möta råden och restriktionerna från myndigheter har vissa verksamheter i kommunen anpassats:

 • Ugglebadet/Hälsoteket, idrottshallar, fritidsgård är åter öppna för föreningsledd verksamhet och aktivitet för alla.

 • Friluftsbadet öppet med en begränsning på 300 badande gäster. Solarium och Hälsotek är öppet med begränsingingar och tidsbokning krävs. Görs via Ugglebadets webbplats Länk till annan webbplats.

 • Biblioteket har öppet måndag-fredag 10-17 för in- och utlåning. En publik dator finns att tillgång och begräsat antal platser för kort tids tidningsläsning erbjuds. Obemannat bibliotek är stängt tillsvidare.
Läs kommunalrådet och socialnämndens gemensamma uttalande apropå den rådande situationen:


Corona-lotsen - ställ frågor till funktionsbrevlåda

För att hjälpa och stötta den som vill samtala och som eventuellt känner oro kring den pågående Coronapandemin erbjuder kommunen möjligheten att få svar på frågor kopplade till Covid-19 - coronaviruset via en funktionsbrevlåda kallad "Corona-lotsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.".


Gällande e-postadress är: coronainfo@perstorp.se

Nationell telefonlinje med flera språk:

Telefonlinjen bemannas av hälsokommunikatörer och hälsoinformatörer i regionerna. De talar arabiska, somaliska, persiska, tigrinja, amarinja och ryska. Telefonnumret är: 08-123 680 00.
Linjen är öppen vardagar kl. 09.00-12.00 och 13.00-15.00. Hit kan allmänheten ringa för att få svar på frågor om det nya coronaviruset.

Telefonlinjen fungerar inte som sjukvårdsupplysning och det går inte att få hjälp med enskilda patientärenden, då ska man vända sig till 1177 Vårdguiden.

Vid akuta och livshotande besvär ska man ringa 112. För allmänna frågor om det nya coronaviruset finns också det nationella informationsnumret 113 13.


Information in other languages


Covid-19 - det här gäller

Fortfarande gäller att vi ska hålla avstånd till andra för att bromsa smittspridningen. Som tidigare gäller också att stanna hemma vid sjukdom, tvätta händerna ofta, hosta och nys i armvecket och undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

 • Har du symtom på covid-19 Länk till annan webbplats. ska du stanna hemma. Du rekommenderas även att testa dig för pågående infektion. Vid konstaterad Covid-19 smitta i hushållen ska även symtomfria barn i för- och grundskola stanna hemma. Barnen ska stanna hemma i 7 dagar från det att den smittade personen har fått sitt positiva provsvar.
 • Läs mer om hur du ska agera om du eller någon i hushållet har symtom eller blivit smittad av covid-19 på krisinformation.se Länk till annan webbplats..

Begränsa nya nära kontakter

 • Samlas aldrig fler än åtta personer samtidigt.
 • Umgås bara med personer du normalt träffar, personer du bor med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.
 • Håll alltid avstånd till personer du träffar och umgås helst utomhus.

Hålla avstånd till andra och undvika platser med trängsel

 • Håll alltid avstånd till andra människor. Det gäller både inomhus och utomhus.
 • Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trångt.
 • Handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt.

Resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt

 • Undvik kollektivtrafik och andra färdmedel där det inte går att köpa platsbiljett.
 • Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet.
 • Säkerställ att du kan isolera dig på ditt resmål eller kan ta dig hem utan att smitta andra om du får symtom på covid-19.

Arbeta hemifrån så ofta du kan

 • Kom överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån när detta är möjligt.
 • Om du måste åka till arbetet bör du anpassa dina arbetstider så du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

Hålla en god handhygien

 • Tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och vatten.
 • Tvätta alltid händerna före måltid och efter toalettbesök samt när du befunnit dig i offentliga miljöer.

Idrott och aktiviteter på fritiden

 • Barn och unga kan spela matcher utomhus. Från och med den 28 april 2021 kan föreningar med lagidrotter anordna en match eller tävlingsdag per lag och vecka utomhus för barn och unga födda 2002 eller senare.

 • För individuella idrotter gäller att barn och unga kan tävla eller delta i en match utomhus max en gång per vecka. Matcher och tävlingar ska genomföras lokalt, eller med ett begränsat resande.

 • Förändringarna sker efter en justering i de allmänna råden för idrott, kultur och fritid Länk till annan webbplats. i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.– Det är viktigt att man fortsätter att hålla avstånd, tvättar händerna och stannar hemma om man känner sig sjuk eller är nära kontakt till någon som har covid-19, säger Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne till Regionens webbplats Länk till annan webbplats..

 • Vuxna, förutom yrkesidrottare, bör fortsatt avstå matcher och tävlingar och träna utomhus om man kan.
 • Notera att det är fortsatt viktigt att alla verksamheter vidtar åtgärder Länk till annan webbplats. för att minimera risken för smitta.

 • Ugglebadet, idrottshallar och fritidsgård är stängda för verksamhet och besökare/utövare. Undantag görs dock för barn och unga födda 2002 och senare efter besked av Regeringen torsdagen den 4 februari januari.
  Idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter för barn födda 2002 eller senare, såväl inomhus som utomhus, ska kunna hålla öppet. De undantas från rekommendationen om att hålla icke-nödvändig verksamhet som drivs av staten, regioner eller kommuner stängda. Notera att fortfarande gäller Folkhälsomyndighetens grundläggande råd och rekommendationer.


Vara försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp

 • Var extra noga med att följa alla råd och rekommendationer. Folkhälsomyndigheten har information om hur du kan umgås på ett säkert sätt. Länk till annan webbplats.
 • Besök på äldreboenden ska ske under säkra former. Följ boendets besöksrutiner.
 • Om du haft covid-19 under våren är det inte säkert att du fortfarande har en mindre risk att smittas och att smitta andra.

Läs mer:


Regler för den som bor med covid-smittad

 • Arbeta eller studera hemifrån under minst sju dagar. Den som inte kan jobba hemifrån kan ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan
 • Vid konstaterad Covid-19 smitta i hushållen ska även symtomfria barn i för- och grundskola stanna hemma. Barnen ska stanna hemma i 7 dagar från det att den smittade personen har fått sitt positiva provsvar.
 •  
 • Träffa så få personer som möjligt, hålla avstånd utomhus och inte vara med på fritidsaktiviteter där man träffar andra.
 • Inte åka med kollektivtrafik, färdtjänst eller taxi.
 • Bara handla i mataffärer eller på apotek om man absolut måste och inte har några symtom.
 • Vara noga med att tvätta händerna ofta och använda handsprit.
 • Undvika att äta tillsammans och om möjligt inte dela badrum.
 • Berätta om att du är hushållskontakt till en person med covid-19 om du har kontakt med personal i hälso- och sjukvården.

Läs mer om vad som gäller vid smitta i hushållet på Smittskydd Skånes webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Evenemang och sammankomster

Länsstyrelsen Skåne (i samråd med övriga Sveriges Länsstyrelsen) har beslutat att sänka publiktaket till åtta personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med sittande deltagare från och med tisdag 24 november. Beslutet gäller tillsvidare men bara så länge det är absolut nödvändigt och i syfte att motverka smittspridningen av covid-19. 

Vid besök på restauranger och kaféer gäller fyra personer som gräns i ett sällskap.

Undantaget gäller också begravningar, där tjugo personer får samlas.


Läs Länsstyrelsens Skånes beslut Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer på Regeringens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Avrådan från besök på särskilda boende inom äldreomsorgen


Perstorps kommun följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och har därför upprättat följande besöksrutiner för att förhindra eventuell smittspridning:

 • Kontakta respektive avdelning för att bestämma tid för besök.

 • Personalen på avdelningen möter upp besökare vid entrédörren.

 • Innan man går in på avdelningen så spritar man händerna.

 • Besök får ske i brukarens lägenhet, inte i gemensamma utrymmen inne på avdelningarna. Tänk på att hålla avstånd!

 • Vi rekommenderar att besökaren/besökarna använder munskydd.

 • Vi ser helst att det inte kommer mer än max två besökare per tillfälle.


VIKTIGT:
Precis som tidigare vill vi inte att man kommer och hälsar på om man känner sig förkyld, har feber eller känner sig sjuk, även vid mycket lindriga besvär.

Vi fortsätter uppmana till god handhygien och att man hostar eller nyser i armvecket.

Notera att besöksrutinerna kan komma att ändras vid lokala utbrott.

Telefonnummer verksamheterna:

Österbo
A1: 0435-391 54 - A2: 0435-392 13
C1: 0435-392 16 - C2: 0435-392 17
E1: 0435-392 18 - E2: 0435-392 19

Ybbåsen
0435-391 64


Råd för föreningar inom idrott, kultur och fritid

Följ de här råden om du driver en förening inom idrott, kultur eller fritid:

 • Anordna träning och aktiviteter utomhus om det är möjligt.
 • Avstå från att träna och idrotta inomhus.
 • Minimera antalet personer som närvarar vid samma tidpunkt eller på annat sätt undvik trängsel.
 • Delta inte i till exempel läger, matcher och tävlingar.

Träning i grupp bör vara begränsad till högst åtta personer. Det gäller alla åldrar.

Elever på idrottsgymnasier får träna ihop om träningen är en del av undervisningen.

Läs mer om vilka råd som gäller för verksamheter på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Idrott och aktiviteter på fritiden:
Du som 16 år eller äldre och som idrottar eller gör andra saker tillsammans med andra på fritiden behöver hålla avstånd och vara högst åtta personer i gruppen. Undvik att samåka till aktiviteten eller att byta om i samma omklädningsrum. Dela inte utrustning eller vattenflaskor. Delta inte i läger, matcher, tävlingar och cuper. Avstå från att träna och idrotta inomhus.

Barn yngre än 16 år bör också avstå att träna eller idrotta inomhus. Vid utomhusträning behöver barn hålla avstånd till varandra och vara högst åtta i gruppen som tränar tillsammans. Barn får inte delta i tävlingar där de möter andra lag.
Elever på idrottsgymnasier får träna ihop om träningen är en del av undervisningen.
Mer information om idrott finns på Riksidrottsförbundets webbplats Länk till annan webbplats.

 

Möjligt att träna utomhus - under vissa förutsättningar

Träning på utomhusanläggningar kan fortsätta om anläggningarna kan hållas öppna på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt, och om Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd följs.

Myndigheten menar motion är viktigt för folkhälsan och träning är en prioriterad verksamhet även under pandemin

Regeringen har rekommenderat att all verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och som inte är nödvändig omedelbart bör stängas ned fram till den 24 januari, och Folkhälsomyndigheten vill komplettera rekommendationen

Mot bakgrund av den lägre risken för smittspridning utomhus och motionens betydelse för folkhälsan bedömer Folkhälsomyndigheten att träning utomhus kan hållas i gång i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar Länk till annan webbplats.. Detta kan endast ske under förutsättning att utomhusanläggningar kan hållas öppna på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt för såväl personal som besökare och om kommunen eller annan verksamhetsansvarig bedömt att anläggningen kan hållas öppen. Denna bedömning har varje kommun bäst förutsättning att själv göra utifrån sina egna lokala förutsättningar.

I Perstorp är alla kommunala idrottsanläggningar inomhus stängda. Utegym finns att tillgå vid Ugglehallen och Esabvallen. Dessutom finns motionsslingor bland annat i Uggleskogen och vid Persgården.

Läs mer:
Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar Länk till annan webbplats.


Nya föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen

För motverka spridningen av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om ändrade föreskrifter och allmänna råd till serveringsställen som restauranger, caféer och nattklubbar. Beslutet innebär att storleken på ett sällskap begränsas från åtta till fyra personer.

En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen trädde i kraft den 1 juli 2020.

Regeringen har föreslagit att Riksdagen ska besluta att lagen förlängs fem månader, till och med den 31 maj 2021.


Begravningar

Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Svenska kyrkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och Myndigheten för stöd till trossamfund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har information om hur dessa kan genomföras för att förhindra smitta av covid-19.

Regeringen beslutade den 20 november att göra undantag i åttapersoners gränsen över hur många som får närvarara vid allmänna sammankomster och istället tillåta 20 personer vid begravningar.

Läs mer på Regeringens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 


Stanna hemma när du är sjuk

Stanna hemma om du känner dig sjuk med symtom som snuva, hosta, halsont eller feber, även om symtomen är lindriga. Vänta minst två dygn (48 timmar) efter att du blivit frisk innan du går tillbaka.

Undvik även sociala kontakter i privatlivet.

Kom i håg: Håll avstånd! Minst 1,5 meter men helst två meter. I Perstorp tänker vi två "rediga" tjädertuppar eftersom det är vår kommunfågel.

Särskilt viktigt är det också att den som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om symtom finns på luftvägsinfektion, det vill säga snuva, hosta, halsont eller feber.

Information om karensavdrag

Från den 7 april gäller att du som är anställd eller egenföretagare ansöka om ersättning för karens när du varit sjuk. Regeringen har beslutat att tillfälligt slopa karensen.
Beslutet gäller retroaktivt från den 11 mars. Det innebär att du ska ansöka i efterhand om ersättning för karens från den 11 mars och framåt.

Återgång till tidigare regler för läkarintyg

Från och med 1 november 2020 går Försäkringskassan tillbaka till tidigare regler för läkarintyg: dag 8 för ersättning för vab och dag 15 för sjukpenning.

Om den första sjukdagen inträffar före den 1 november kommer Försäkringskassan att avvakta med att begära in läkarintyg mellan dag 15 och 21. Om första sjukdagen är den 1 november eller senare kommer Försäkringskassan att begära in läkarintyg från dag 15.

För vård av barn krävs läkarintyg från och med 1 november om barnets sjukperiod är 8 dagar eller längre.

Försäkringskassan har en sida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. med aktuell information kopplad till Coronaviruset


Om du har något av symptomen (även lindriga) nedan ska du stanna hemma:

 • Feber
 • Hosta
 • Andningsbesvär
 • Snuva
 • Halsont
 • Huvudvärk
 • Muskel- och ledvärk
 • Illamående

Vänta minst två dagar (48 timmar) efter att du blivit frisk/känner dig symtomfri innan du går tillbaka till jobb eller skola.

Tjädrar hjälper oss att hålla avstånd

Region Skåne har kampanjen #enkrampådistans för att hjälpa människor att hålla avstånd med omtanke. En del i kampanjen är att ge exempel på hur långt två meters avstånd är, bland annat genom fem skånska spettekakor, två rullebörar och sju falafelrullar.

Perstorps kommun har via Region Skåne gjort en lokal variant i form av tjädrar vilken är Perstorps kommunfågel.

Till Region Skånes webbplats med samlad information om covid-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Håll avstånd - 2 meter är längre än du tror till exempel som två fullvuxna tjädrar i Perstorp

Tillsynsansvar på serveringsställen

För Perstorp är det Söderåsens miljöförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som har det ansvaret.

Läs lagen  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.om tillfäliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Kontakta Södersåsens Miljöbröbund i händelse av att det till exempel upplevs vara för tätt bland restaurangbesökare: 0435-78 24 70 eller e-post: info@smfo.se


Region Skånes självtest om coronavirus/covid-19

Gör en självskattning för att se om du behöver kontakta vården eller om du kan stanna hemma för egenvård.

Region Skånes självtest för coronavirus/covid-19 Länk till annan webbplats.


Tillgång till självtester utökas Pdf, 433.1 kB, öppnas i nytt fönster. och uppmaningen från Region Skåne är att testa sig vid minsta symtom.

Sedan tidigare erbjuder 44 apotek runt om i Skåne för uthämtning av testkit. Testen beställs på 1177.se av den som har symtom på covid-19 och hämtas sedan ut på valt apotek av ett friskt ombud. Efter genomfört test lämnar ombudet samma dag in testet på samma apotek. Det är viktigt att endast den som har symtom på covid-19 beställer självtest, så att de som är sjuka får möjlighet att testa sig.

 

Region Skånes lägesbild - aktuell statistik

Via en webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ges en samlad bild över covid-19-läget i Skåne.
På sidan redovisas antal konstaterade fall av covid-19, inneliggande covid-19-patienter på sjukhusen, konstaterade fall per kommun och konstaterat smittade som avlidit.

Till webbplatsen - Lägesbild Covid-19 Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Provtagning av kommunanställda i Skånes alla kommuner

Nu utökas provtagning av personal till alla kommuner, så att de kan testas för covid-19. Personal som uppvisar symtom och som har ett vård- och omsorgsnära arbete inom äldreomsorgen, hemtjänsten och inom LSS-boende prioriteras.

Gällande provtagning på personal i Perstorps kommun Öppnas i nytt fönster. är det områdescheferna som fyller i regelrätt blankett för detta. Provtagning för personal sker bara på provtagningsenheterna på sjukhusen i Skåne. Provtagning sker inte på vårdcentralen.

Provtagningsenheter finns för närvarande vid akutsjukhusen i Helsingborg, Kristianstad, Lund, Malmö och Ystad. Fler planeras, i bland annat Hässleholm och Trelleborg.

FAQ - Fågor och svar om provtagning Öppnas i nytt fönster.

Provtagning av personal

Nu erbjuds provtagning av all personal som är anställd i Region Skåne, personal hos privata vårdgivare som har avtal med Region Skåne, samt personal inom kommunal vård och omsorg vid misstanke om covid-19.

Personal som får testa sig ska göra det inom tre dygn efter att de har blivit sjuka och har fått symtom som feber, ett förlorat luktsinne eller symtom i luftvägarna. Syftet med testerna är att personalen snabbare ska kunna komma tillbaka till sina arbetsplatser när de har blivit friska.

Kontakta din chef om du tillhör en av grupperna som får testa sig och om du nyligen har blivit sjuk med symtomen ovan. Din chef avgör om du får testa dig och beställer provtagningen på närmaste provtagningsställe om det är aktuellt.

Provtagning av vård- och omsorgspersonal (vardgivare.skane.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Provtagning av polis och räddningstjänst (vardgivare.skane.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Hur informeras det om en kommunal verksamhet blir drabbad?

Patientsekretessen gäller

Smittade eller misstänkt smittade invånare omfattas av patientsekretess, det gäller vid alla sjukdomar. Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd, utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats.
Våra invånare ska alltid kunna känna stort förtroende för vården och den kommunala omsorgen – därför är patientsekretessen viktig.

Perstorps kommun lämnar med anledning av detta aldrig ut några uppgifter om anställda, elever, brukare eller andra som eventuellt är smittade.

Perstorps kommun får heller inte kännedom om smittade eller misstänkt smittade från Region Skåne, om det inte finns behov för någon del av verksamheten att agera på ett särskilt sätt. Även då gäller patientsekretess.

För hantering av smittade eller misstänkt smittade på kommunens särskilda boenden eller inom hemtjänst finns särskilda rutiner framtagna. Även vid denna hantering gäller patientsekretess.

www.perstorp.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är den främsta kanalen för extern information. Den bekräftade informationen uppdateras löpande och förutom allt bekräftad på den här sidan även en länk till artikel om att det inom socialförvaltningens verksamhet finns ett konstaterat fall. Öppnas i nytt fönster.

Om du jobbar inom kommunen hittar du information på intranätet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Undvik att sprida smittor

Nedan några generella tips från 1177.se på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
 • Du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
 • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta. Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen.
 • Håll avstånd till andra människor på offentliga platser. Minst 1,5 meter men gärna 2.
 • Undvik att resa i rusningstrafik.
 • Undvik onödiga resor.

Så blir händerna rena:

Förhindra ryktesspridning och tänk källkritiskt

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Var källkritisk och dela inte osäker information.
Nedan länkar till sidor med bekräftad information:Tips på hur du som vuxen kan prata med barn

Fakta för barn om Coronaviruset:


Flera organisationer har tagit fram råd i hur du ska prata med barn kring Coronaviruset:

Du som vuxen kan kontakta Bris kuratorer kl. 9-12 varje vardag på 0771-50 50 50

Tips direkt till barn

Tips kring hur barn kan hantera oro: https://www.bris.se/for-barn-och-unga/corona-viruset/ Länk till annan webbplats.

Barn kan varje dag ringa (nummer 116 111), chatta och mejla till Bris kuratorer.
Öppettider: 9-12 på vardagar, 14-21 alla dagarStöd till företag

Utöver de insatser som görs inom hälso- och sjukvården arbetar Region Skånes avdelning för regional utveckling med att ta fram konkreta och effektiva insatser och underlag för att underlätta för företag som står inför en tuff situation.
Nationellt, regionalt och lokalt arbetas det också med att ta fram åtgärder och stöd i syfte att minska de ekonomiska konsekvenser coronaviruset medför för näringslivet.

Via en regional sida för Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information bland annat stöd från Region Skåne, Almi, Verksamt.se, anstånd med betalning av skatt, koprttidspermittering, karensavdrag samt smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab.

Samlad information finns här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Omställningscheck hjälper företagen

För att stötta företag som drabbas extra hårt av Covid-19 har Region Skåne tagit fram en ny stödform kallad omställningschecken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Stödet ska gå till företag med 2 till 49 anställda som vill genomföra omställningsinsatser för att möta krisen.

Företag som ansöker och beviljas stöd av omställningschecken ska använda pengarna till att anlita extern kompetens för att utveckla nya erbjudanden eller ta fram strategier för omställning som ökar företagets konkurrenskraft och långsiktiga fortlevnad.

Företag kan beviljas mellan 50 000 till 200 000 kronor och måste själva stå för 20 procent av kostnaderna.
Ansökningsperioden öppnade den 1:e maj.

Länk till sidan för omställningschecken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


 

Fakta: Coronavirus - covid-19

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av det nya coronaviruset.
Sjukdomen påminner om influensa med feber och hosta.
De flesta blir lindrigt sjuka. Covid-19 upptäcktes i Kina i slutet av 2019.
Eftersom det är en nyligen upptäckt sjukdom ökar kunskapen om den mer och mer.

Senast uppdaterad: