Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Vision och värdegrund

Värdegrund Perstorps kommun

Service, engagemang och bemötande är Perstorps kommuns värdegrund.

Värdegrunden styr kommunens beslutsgång och är något Perstorps kommun står bakom. Den präglar också vårt dagliga arbete med att alltid ha kommuninvånarens behov i fokus.

Service, engagemang och bemötande ska prägla våra verksamheter på alla plan. Våra ledord ska prägla våra beslut och vår service till kommuninvånarna. Vi ska ha ett engagemang och känna en stolthet i vårt dagliga arbete. Tillsammans med våra ledord skapar vi en god resultatkultur för att tillmötesgå kommuninvånarnas behov idag och i framtiden. Ett gott ledarskap skapar engagerade medarbetare, delaktighet i verksamheten och goda resultat. Samspelet mellan chefer och medarbetare ska präglas av öppenhet, tillit och att vi tillsammans skapar en bra morgondag för våra kommuninvånare.


Perstorps vision 2030

Klicka på bllden för att se versionen i pdf-format

Senast uppdaterad: