Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling

Det finns även andra dokument som utifrån lag och förordning styr en kommun, och som ofta benämns ”Kommunal författningssamling”. Författningssamlingen är bindande regler för kommunen och omfattar främst reglementen, delegeringsordningar, bolagsordningar/ägardirektiv, föreskrifter, regler samt taxor och avgifter. Dessa dokument revideras i regel inför en ny mandatperiod eller när de i övrigt behöver uppdateras eller skrivas om.

Nedan finns Perstorps kommuns författningssamling som är beslutade av kommunfullmäktige eller respektive nämnd.

Kommunal författningssamling

Senast uppdaterad: