Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Ekonomi

Ekonomi

Ekonomikontoret har bland annat ansvar för kommunens övergripande ekonomisk planering och uppföljning. I detta uppdraget ingår t.ex löpande budgetuppföljning, redovisning, upprättande av delårsbokslut och årsredovisning.

Så fördelas pengarna (2024):

Så används en hundralapp i Perstorps kommunFörstora bilden

Så används en hundralopp i Perstorp Kommun

Nedan presenteras Perstorps kommun budget och flerårsplan, Årsredovisning samt halvårsbokslut och årsprognos. Vill du som kommuninvånare ha en tidigare rapport än vad som finns presenterat nedan är du välkommen att höra av dig till kontaktperson.

Perstorps kommuns ekonomi

Senast uppdaterad: