Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Trygghetsmätning visar att arbetet
i Perstorp går i rätt riktning

Personer håller om varandra.

Resultatet från den senaste trygghetsmätningen visar att arbetet i Perstorp går åt rätt håll.

I augusti 2023 skickade Polisen ut sin årliga trygghetsundersökning till 600 Perstorpsbor. Enkäter och dialog med medborgare är ett viktigt verktyg för kommunens fortsatta utveckling av trygghetsarbetet.

Perstorps kommun och polisen i lokalpolisområde Klippan vill tacka alla som har inkommit med svar i årets trygghetsmätning.

2023 års enkät visar att Perstorps kommun har förbättrat sina resultat inom många områden jämfört med föregående års undersökning. Bland annat visar enkäten bättre resultat vad gäller upplevd trygghet utomhus och en ökad trygghet vid resor med kollektivtrafik. Samtidigt som enkäten visar på förbättrade resultat inom många områden finns även problematik som kommunen behöver fortsätta arbeta med. Exempelvis krävs ett fortsatt arbete kring alkohol- eller narkotikapåverkade personer i offentlig miljö samt störande trafik. Perstorps kommun använder de signaler som enkäten ger för att fortsätta utforma och stärka insatserna i det långsiktiga trygghetsarbetet.

Arbetet fortsätter nu framåt med fokus på både rätt åtgärder idag och förebyggande arbete på lång sikt. Centralt i arbetet är att fortsätta värna och bygga ut samarbetet mellan kommun, polis och civilsamhälle för att skapa ett så tryggt Perstorp som möjligt. Det är även viktigt att kommunen fortsätter bedriva framgångsrika trygghetsskapande åtgärder såsom Mobila Teamet.

Invånares synpunkter behövs

För att få en så bra bild som möjligt av tryggheten i Perstorp är det viktigt att alltid göra en polisanmälan om man har blivit utsatt för brott. Invånare kan även tipsa polisen. Tips eller anmälan till polisen lämnas enklast via 114 14.
Tips kan också göras via polisens hemsida
Tipsa polisen | Polismyndigheten Länk till annan webbplats. och anmälan av brott eller förlust via Anmäl brott eller förlust | Polismyndigheten (polisen.se) Länk till annan webbplats..

Fick du inte trygghetsmätningen 2023? Om du ändå vill lämna synpunkter på tryggheten i Perstorp är du alltid välkommen att använda kommunens e-tjänst för synpunkter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du även göra en felanmälan för kommunens offentliga och publika ytor så som gator, vägar, parker och lekplatser. Du kan även göra en anmälan av tillsyn angående till exempel ovårdad fastighet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: