Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

POSOM/Krisstöd

Fyra personer som håller om varandra

POSOM-gruppen finns till som stöd vid behov.

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande i kris- och katastrofsituationer.

POSOM ingår i kommunens krisberedskapsorganisation och kan aktiveras vid en allvarlig, oförutsägbar händelse eller kris som drabbar flera och som inte kan hanteras med ordinarie resurser och organisation. Det ska finnas ett behov av psykosocialt stöd samt att den ordinarie organisationen inte bedöms vara tillräcklig.

POSOM arbetar med att ge information och stöd till individer, upprätta informations- och stödcentrum och samverka med övriga organisationer. Gruppen ska förebygga ohälsa som kan komma av oväntade och svåra händelser. Hjälp kan vara i form av medmänskligt stöd, lösa praktiska problem, avlastande samtal eller genom att se till att de som behöver fortsatt krisbearbetning slussas vidare till de personer som kan ge det.

Ledningsgruppen består av:
Företrädare för socialtjänst, kommunledning, skola, primärvård, polis och Svenska kyrkan.

Senast uppdaterad: