Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Skyddsrum

Fyll i beskrivning av bilden

Skyddsrum är till för att ge befolkningen ett fysiskt skydd i krig. De ska skydda mot stötvåg, splitter, gasbeläggning, biologiska stridsmedel, brand och joniserande strålning.

Skyddsrummen ska också kunna nyttjas vid olyckor och katastrofer som kan uppstå i fredstid.

Byggnader med skyddsrum ska ha en skylt som visar var skyddsrummet finns. Skyltarna ska alltid sitta uppe.

Om du äger en fastighet med skyddsrum

Om du äger en fastighet med skyddsrum äger du också skyddsrummet. Du är som ägare skyldig att vårda och underhålla skyddsrummet och se till att inget görs som kan skada skyddsrummets inredning och funktion. I skyddsrummet får du inte ha någon verksamhet som innebär risker för framtida skyddssökanden. Som fastighetsägare är du också ansvarig för att skyddsrummet kan ställas i ordning för skyddsrumsdrift inom 48 timmar.

Om du äger ett skyddsrum och vill bygga om eller ändra något i skyddsrummet, ska du alltid kontakta behörig sakkunnig som ska kontrollera och skriftligen intyga att det du vill göra uppfyller de bestämmelser som finns.

Ungefär vart tionde år besiktigar myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, skyddsrummet. Vid denna besiktning kontrolleras skyddsrummet och dess funktion.

Läs mer:

Senast uppdaterad: