Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Vatten och avlopp

Fyll i beskrivning av bilden

I Perstorp får de flesta invånarna kommunalt vatten. För att säkerställa vattenkvaliteten tar kommunen ofta vattenprover på dricksvattnet. Trots detta kan det bli störning i vatten- och avloppsförsörjningen om det innehåller föroreningar, om systemet utsätts för sabotage eller om det blir ett avbrott på vattenledningarna.

Hur får jag information om vad som hänt?
Vid störning i vatten- och avloppsförsörjningen ska du följa uppdateringar om vattenläget på  www.perstorp.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.och krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt följ Perstorps kommun på Facebook Länk till annan webbplats. för att få veta mer. för att få veta mer. Följ även rapportering i lokala medier.

Vid händelser som utgör en fara för liv och hälsa kan räddningstjänsten begära VMA, viktigt meddelande till allmänheten. Lyssna på Sveriges Radio P4Kristianstad Öppnas i nytt fönster.för mer information. Läs mer om VMA här.

Vad ska jag göra om det blir avbrott i vattenförsörjningen?
Vid avbrott eller störning i vatten- och avloppsförsörjningen ska du följa de instruktioner som kommer via perstorp.se

Hur kan jag förbereda mig redan nu?

  • Se till att ha dricksvatten sparat hemma. Minst tre till fem liter vatten per person behövs varje dag. Det räcker till dryck och det allra nödvändigaste de första dagarna, sedan behövs det mer. Har du hund, katt eller smådjur går det åt vatten även för dem. Ett tips är att fylla tomma PET-flaskor med vatten och lägga i frysen. På så sätt hålls vattnet färskt samtidigt som flaskorna fungerar som både reservdricksvatten och som kylklampar i frysen under längre strömavbrott. Men kom ihåg att inte fylla flaskorna ända upp, då spricker de när vattnet fryser.

  • Det är bra att tänka till hur du kan använda dina toaletter vid ett avbrott i avloppet, det går exempelvis att fästa plastpåsar i toaletten och på så sätt skapa ett torrdass. En god handhygien är viktigt för att undvika smitta.

Vad gör jag vid en krissituation?

Hämta vatten
Om det blir brist på vatten kan kommunen ställa ut vattentankar på bestämda platser, dit du får gå för att hämta vatten i egna kärl. Räkna med att du får hämta begränsade mängder, eftersom vattnet ska räcka till så många som möjligt.

I nödläge kan du hämta vatten från vattendrag, sjöar och dammar. Ta i så fall vatten från ställen där vattnet rinner, eller som ligger långt ut från stranden. Koka alltid vatten som du har hämtat ute.

Kommunen arbetar ständigt med att upprätthålla en god dricksvattenförsörjning och vid ett eventuellt avbrott eller förorening i dricksvattnet kommer vi att prioritera människors liv och hälsa samt samhällsviktig verksamhet.

Koka förorenat vatten
I krissituationer är förorenat vatten en av de vanligaste smittspridarna av mag- och tarmsjukdomar. Om det finns misstanke om att kranvattnet innehåller bakterier, virus eller parasiter kan du behöva rena det. Detsamma gäller för vatten du har hämtat ute, eller om du använder snö och is. Det ska kokas innan du kan dricka det eller använda det i matlagning.

  • Koka upp vattnet tills det bubblar kraftigt med stora bubblor. Bakterier, virus och parasiter dör när vattnet kokas.
  • Häll upp det kokta dricksvattnet i en ren kanna eller flaska, och låt det svalna.

Det finns också andra vattenreningsmetoder, till exempel tabletter. De metoderna kan rena vattnet från skadliga mikroorganismer, men hjälper inte mot kemiska föroreningar.

Mer information om dricksvatten finns på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Bra att ha vid vattenbrist:

  • Dunkar, gärna med tappkran
  • Flaskor
  • Hinkar med lock
  • PET-flaskor att frysa vatten i (fyll inte ända upp, då spricker flaskan)
  • Mineralvatten
  • Kokmöjlighet

Senast uppdaterad: