Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Borgerlig vigsel

Borglig vigsel - ringar

Borgerlig vigsel är ett alternativ till kyrklig vigsel. Borgerliga vigslar förrättas av vigselförrättare utsedda av Länsstyrelsen.

Sedan maj 2009 är äktenskap könsneutrala vilket innebär att äktenskap kan ingås antingen av man och kvinna eller av två personer av samma kön.

Vigselförrättare

Perstorps kommun har tre vigselförrättare. Bokning av tid för vigsel sker via telefon eller e-post:

  • Cecilia Andersson: 0435-391 14 cecilia.andersson2@perstorp.se
  • Fredrik Lövgren: 0435-394 19 fredrik.lovgren@perstorp.se
  • Stella Nylén: 0739-35 52 49 stella.nylen@outlook.com

Borgerlig vigsel sker utan kostnad för paret.

Förberedelse inför vigsel

Innan vigsel kan ske måste paret gemensamt ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Blankett för ansökan kan laddas ner från Skatteverkets hemsida eller fås vid besök på närmaste skattekontor. Bevis om hindersprövning är giltigt under 4 månader.

Paret ska också, i samband med vigseln, göra en anmälan om efternamn på särskild blankett.

Bokning av tid och plats - intyg

Paret och vigselförrättaren överenskommer om tid och plats för vigseln. I samband härmed ska de två intyg som paret fått från Skatteverket, Intyg hindersprövning och Vigselintyg lämnas till vigselförrättaren.

I flertalet fall förrättas vigseln på kommunkontoret. Överenskommelse kan träffas med vigselförrättaren om det finns önskemål om att vigseln ska förrättas på annat ställe.

Vigseltext

Vid vigselakten ska vigselförrättaren läsa upp en text som finns i en kortare och en längre version. Paret ska vid bokning ange vilken version de föredrar. De två versioner lyder som följer.

Korta versionen:
"Ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra.

Vill du N. N.  ta denna N.N. till din hustru?

Vill du N. N. ta denne N. N. till din man?

Jag förklarar er nu för äkta makar."

Långa versionen:
"Ni vill ingå äktenskap med varandra. Äktenskapet bygger på kärlek och tillit. Genom att ingå äktenskap lovar ni att respektera och stötta varandra.

Som makar är ni två självständiga individer som kan hämta styrka ur er gemenskap.

Eftersom ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra, frågar jag:

Vill du N. N. ta denna N. N. till din hustru att älska henne i nöd och lust?

Vill du N. N. ta denne N. N.  till din man att älska honom i nöd och lust?

(Här kan paret växla ringar om de så önskar)

Jag förklarar er nu för äkta makar.

När ni nu går ut i livet och åter till vardagen så minns den vilja till gemenskap, den kärlek till varandra och den aktning för varandra som ni känt i denna stund och som lett er hit.

Jag önskar er lycka och välgång i ert äktenskap."

Vittnen

Två personer, 15 år eller äldre, ska närvara vid vigseln och intyga att paret frivilligt ger sitt samtycke till att ingå äktenskap. Vittnenas namn ska anges redan då vigseln bokas.

Sker vigseln på kommunkontoret under kontorstid kan kommunen normalt ställa upp med två tjänstemän som vittnen om paret har svårighet att ordna detta själva.

Utländska medborgare

Vissa länder accepterar endast viss form av vigsel och det kan därför vara tillrådligt att kontrollera med hemlandets ambassad om endera parten eller båda har utländskt medborgarskap.

Om endera parten eller båda inte förstår svenska kan i vigselakten i nuläget endast genomföras på engelska eller får tolkhjälp bokas.

Ytterligare information

På Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se Länk till annan webbplats. finns ytterligare information att hämta.

Senast uppdaterad: