Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Socialnämnden

Fyll i beskrivning av bilden

Vad är och gör socialnämnden?

Socialnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården och utför kommunens uppgifter enligt Lag om färdtjänst, Lag om riksfärdtjänst, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, Alkohollagen samt Skuldsaneringslagen.

Inom socialnämnden finns ett arbetsutskott bestående av tre ledamöter och tre ersättare, vilka utses av socialnämnden.

Socialnämnden har ledningsansvaret för Socialförvaltningen.

Ordförande: Elisabeth Holmer (S)
1:e vice ordförande: Göran Långström (PF)
2:e vice ordförande: Catharina Henriksson (ViP)

Förtroendevalda i socialnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: