Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Kommunala tillgänglighetsrådet

Kommunala tillgänglighetsrådet

Kommunala tillgänglighetsrådet är ett referensorgan och har i uppgift att ge handikapporganisationerna insyn och möjlighet att påverka handläggning av frågor som rör personer med olika former av funktionsnedsättning. Uppdraget är diskussion och ömsesidig information mellan handikapporganisationerna och de kommunala förvaltningarna.
Tillgänglighetsrådet tar, som referensorgan, inte ställning som kommunal nämnd eller styrelse. Rådet behandlar inte frågor som rör enskild person.

Kommunen ska i Tillgänglighetsrådet diskutera och informera om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har, eller kan få, aktualitet för personer med funktionsnedsättning.

Handikapporganisationernas representanter kan i rådet ta initiativ till, och aktivt arbeta för, förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag på lämpliga anpassningar av verksamheter som berör förhållanden för personer med funktionsnedsättning.


Ordförande: Elisabeth Holmer, KS
Vice ordförande: Linda Gottschalk, HSP

Kommunala tillgänglighetsrådet

Ledamöter

Ersättare

Leif Nilsson, HSP

vakant, HSP

Tommy Carlsson, HSP

Arne Thornberg, Demensföreningen i Perstorp

Birgitta Berg, HSP

Ulla-Britt Nilsson, HSP

Karin Frisk, HSP

Lotta Lundström, HSP

Catharina Tann Silversand, SN

Göran Långström, SN

Catherine Henriksson, SN

Mona-Lisa Stålbrand, SN

Jan Aronsson, KS

Jack Henriksen, KS

Kim Svitzer, BN

Birger Henriksen, BN

Valter Titusson, BUN

Ola Stahre, BUN
Senast uppdaterad: