Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Kommunala bolag

Fyll i beskrivning av bilden

NÅRAB

Nårab

Norra Åsbo Renhållningsaktiebolag, Nårab, är ett kommunalt bolag med uppgift att svara för avfallshanteringen inom ägarkommunerna Klippan, Perstorp och Örkelljunga.

Det ägs till 50% av Klippans kommun, 24% av Perstorps kommun och 26% av Örkelljunga kommun. Kommunerna utser styrelseledamöter och suppleanter. Kommunerna har tillsammans cirka 32.000 invånare, med en stor andel boende i småhus.

Nårab driver med egen anställd personal avfallsanläggningen i Hyllstofta, där också kontoret finns och de administrativa rutinerna, bland annat debiteringen av renhållningsavgifterna, utföres. De sju återvinningsgårdarna drivs också, med något undantag, av egen personal. Däremot sker intransporten av avfall genom anlitande av entreprenörer.

För mer information eller frågor besök NÅRAB:s hemsida eller kontakta huvudkontoret i Hyllstofta.

Webbplats:

www.narab.se Länk till annan webbplats.


Huvudkontoret i Hyllstofta

Adress: Hyllstofta 6178, 264 93 KLIPPAN
Telefon: 0435-296 50
Fax: 0435-243330
E-post: kundservice@narab.se

Avfallanläggningen i Perstorp

Adress: Arons väg
Telefon: 0435-348 60

Öppetider (avfallanläggning i Perstorp)
Tisdag 09.00-18.00
Torsdag 09.00-18.00
Lördag 13.00-17.00

Perstorp Näringslivs AB

Ändamålet med och föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta kommersiella lokaler,samt att bedriva rådgivande verksamhet och tillhandahålla information, allt i syfte att aktivt stödja, stimulera och utveckla näringslivet i Perstorps kommun.

Adress:
Kommunhuset, Torget 1
284 85 Perstorp

Styrelsen:
Lennart Johansson (ordförande)
Ronny Nilsson (vice ordförande)
Jenny Delen
Jonny Silversand
Jack Henriksen

Kontaktperson:
Henry Roos
Perstorps Bostäder AB
Torggatan 3
284 31 Perstorp

Telefon: 0435-394 00 Direkt 0435-394 03
E-post: Henry.roos@perstorp.se

Perstorps Bostäder AB

PerstorpsBostäder


Tillhandahåller bostäder med trygghet och omtanke.

Webbplats

http://www.perstorpsbostader.se/ Länk till annan webbplats.

Adress

Torggatan 3
284 31 Perstorp

Kontaktperson

Henry Roos

Perstorps Bostäder AB

Torggatan 3

284 31 Perstorp

Vx. 0435-394 00 Direkt: 0435-394 03
E-post: Henry.roos@perstorp.se

Perstorps Fjärrvärme AB

Perstorps Fjärrvärme

 Webbplats

www.perstorpsfjarrvarme.se/ Länk till annan webbplats.

Adress

Verkstadsgatan 8
284 34 Perstorp

Telefon: 0435-310 51


Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA)

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA)

Webbplats:

www.nsva.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besöksadress
Rönnowsgatan 12
252 25 Helsingborg

Postadress
NSVA
Box 2022
250 02 Helsingborg

Senast uppdaterad: