Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK)

Skärmklipp från Svenska Kraftnäts webbplats - vem gör vad vid frånkoppling av el

Om elen inte räcker till i vinter kan det bli aktuellt med manuell frånkoppling. På Svenska Karftnäts webbplats finns all information om vad det innebär. Klicka på bilden för att komma direkt till aktuell sida.

Energimyndigheten och Svenska kraftnät har informerat om att det finns risk för en frånkoppling för elanvändare under vintern då det inte finns tillräckligt med el alla timmar i alla delar av Sverige - så kallad effektbrist.
Enligt Svenska kraftnät kan det bli aktuellt att koppla bort elen för ett begränsat antal under ett par timmar för att förhinmdra ett större avbrott. Frånkopplingen förväntas vara några timmar och som elanvändare upplevs det som ett vanligt strömavbrott.

Det är Svenska kraftnät som beslutar om elen behöver stängas av till utvalda delar av elnätet. Detta kan ske genom en så kallad manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK). En frånkoppling innebär att det sker ett kontrollerat strömavbrott i ett visst område av elnätet. Frånkopplingen görs för att efterfrågan av el är större än produktionen.

Perstorps kommun har ingen påverkan på elnätet vilket innebär att vi inte själva kan bestämma om eller var elen ska stängas av. Perstorps kommun har dock lämnat information till ansvariga myndigheter om vad som behöver prioriteras vid en eventuell nedstängning.

Perstorps kommun håller sig uppdaterad kring utvecklingen inför vintern och hur detta påverkar vår kommun.

Hur går en frånkoppling till
Hur får jag veta om elen ska stängas av i mitt område?
Hur länge är elen avstängd vid en frånkoppling?
Vad ska jag göra om min el försvinner på grund av frånkoppling?

Senast uppdaterad: