Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Bredband-Fiber

Fyll i beskrivning av bilden

Bredband betyder hög bandbredd och är ett samlingsbegrepp för elektronisk infrastruktur som med hög hastighet överför data. Till bredband räknas bland annat mobiltbredband såsom 3G, 4G och 5G samt fiber och ADSL (mer om de olika teknikerna och avveklingen av ADSL kan ni läsa om i flikarna till vänster). Precis som resten av världen och nationen arbetar Perstorps kommun med att utveckla digitala tjänster vilket förutsätter tillgång till stabilt bredband som levererar datan när vi vill och behöver det. Av de tekniker som finns tillgängliga idag är det fiber som är stabilast och mest tillförlitligt för uppdraget.

Exempel på vad fiber kan bidra till:

Vård och omsorg
Digitala lösningar utvecklas för att underlätta för den enskilde att komma i kontakt med vården och att ta del av tjänsteutbudet. Det kan omfattas av att den enskilde inte behöver ta sig till en vårdcentral utan kan kommunicera med läkare via datorn, läsplattan eller mobilen och få digitalarecept där medicinen kan levereras till dörren.
Ett fiberanslutet hem innebär möjligheten för den äldre att bo kvar längre utan avkall på säkerhet eller omvårdnad.

Arbete och studier
I takt med den digitala utvecklingen förändras både vårt sätt att arbeta och studera. Det finns en förväntan från företag att den enskilde ska kunna koppla upp sig hemifrån och därmed arbeta på distans.

På samma vis förändras sättet att studera där utbildningar i allt större utstreckning sker via digitala plattformar. Denna förändring påverkar alla utbildningsnivåer så som grundskola, gymnasium, högskola och universitet. En fiberansluten fastighet är en förusättning för att kunna tillgodose behovet av att ta del av digitalt skolmaterial, genomföra digitala prov eller ta del av en hel utbildning som sker digitalt.
En fastighet som är uppkopplad med fiber ger som sagt den enskilde möjlighet att arbeta och studera på anna ort och samtidigt bo kvar i kommunen. I sin tur innebär det att vi kan höja utbildningsnivån i kommunen, behålla kompetenser samtidigt som vi kan minska transporterna och därmed miljöpåverkan. Behovet av detta ser vi inte minst nu i dessa covid-19 tider.

Samhälle och enskilda fastigheter
Vårt närområde blir mer attraktivt att flytta till om det finns fiber. Större efterfrågan på hus ger också högre huspriser generellt. Bättre möjligheter skapas även för företag att etablera sig i närområden och fler arbetstillfällen skapas.

Fastighetsmäklare vittnar i många fall om att värdet på ett hus går upp med mer än vad insats och avgifter är tillsammans då man installerat fiber och omvänt så minskar värdet på ett hus som inte har en anslutning om det finns möjlighet till det i närområdet.


Senast uppdaterad: