Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Framtidsresan

personer håller om varandra - Framtidsresan

Framtidsresan är en förstudie med syfte att utreda och stärka bred tvärsektoriell samverkan och samstämmighet för invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det gemensamma målet är att fler Perstorpsbor blir självförsörjande.

Framtidsresan är en förstudie med syfte att utreda och stärka bred tvärsektoriell samverkan och samstämmighet för invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det gemensamma målet är att fler Perstorpsbor blir självförsörjande.

Förstudien ska ta fram hur samverkan, mellan främst Arbetsmarknadsenheten, Ekonomiskt bistånd samt den kommunala vuxenutbildningen, kan se ut för att på bästa sätt arbeta mot målet. På så vis ämnar förstudien påbörja utvecklingen av en framtida arbetsmarknadsorganisation och samverkansstruktur. Fler aktörer kan komma att involveras succesivt.

Förstudien är förankrad hos följande externa aktörer: Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet NNV Skåne, Bjuvs kommun, Klippans kommun, Åstorps kommun.

Framtidsresan är en förstudie för överbryggning till kommande socialfondsprogram, finansierat av Europeiska Socialfonden. Den drivs av en styrgrupp bestående av representanter för Socialförvaltningen, Arbetsmarknadsenheten, Vuxenutbildningen samt Kundtjänst.


Kontakt: Projektledare Peter Lindow, telefon: 0435-391 95, e-post: peter.lindow@perstorp.se

Projektperiod: 2021-02-01 – 2021-10-31

Projektägare: Perstorps Kommun

Förstudien finansieras av Europeiska socialfonden.

EU-flagga

Senast uppdaterad: