POSOM/Krisstöd

Fyll i beskrivning av bilden

POSOM

POSOM ingår i kommunens krisberedskapsorganisation och kan erbjuda psykiskt och socialt stöd vid oförutsägbara kriser eller händelser när den normala organisationen är otillräcklig.

POSOM arbetar med att ge information och stöd till individer, upprätta informations- och stödcentrum och samverka med övriga organisationer vid kris. Gruppen ska förebygga ohälsa som kan komma av oväntade och svåra händelser.

Ledningsgruppen består av:

Företrädare för socialtjänst, kommunledning, skola, räddningstjänst, primärvård, polis och Svenska kyrkan.

Senast uppdaterad: