Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

POSOM/Krisstöd

Fyll i beskrivning av bilden

POSOM

POSOM ingår i kommunens krisberedskapsorganisation och kan erbjuda psykiskt och socialt stöd vid oförutsägbara kriser eller händelser när den normala organisationen är otillräcklig.

POSOM arbetar med att ge information och stöd till individer, upprätta informations- och stödcentrum och samverka med övriga organisationer vid kris. Gruppen ska förebygga ohälsa som kan komma av oväntade och svåra händelser.

Ledningsgruppen består av:

Företrädare för socialtjänst, kommunledning, skola, räddningstjänst, primärvård, polis och Svenska kyrkan.

Senast uppdaterad: