Du är här:

Brottsförebyggande arbete

Fyll i beskrivning av bilden

För att minska brottsligheten och öka tryggheten krävs inte bara att brott som begåtts utreds och att gärningsmän åtalas och brottsoffer får stöd, utan också att så många brott som möjligt förebyggs - då behövs insatser från hela samhället.

En viktig del i ett strategiskt brottsförebyggande arbete är samverkan mellan polis och kommun. Idag är den samverkan formaliserad och struktureras genom en så kallad samverkansöverenskommelser.

Samverkansöverenskommelse

Perstorps kommun och LPO(Lokalpolisområde) Klippan

Polisens medborgarlöfte

Senast uppdaterad: