Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Personalutskottet

Fyll i beskrivning av bilden

Vad är och gör Kommunstyrelsens personalutskott?

Kommunstyrelsens personalutskott (KSPU), bestående av 3 ledamöter och 3 ersättare, fungerar som kommunens löne- och pensionsmyndighet med befogenhet att träffa kollektivavtal samt behandla frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess personal.

Ledamöter & ersättare - PU

Ordförande: Torgny Lindau (PF)

Ledamot: Patrik Ströbeck (M)

Ledamot: Ronny Nilsson (S)

Ersättare: Boel Rosdahl (S)

Ersättare: Bengt Marntell (C)

Ersättare:

Senast uppdaterad: