Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Kommunstyrelsen

Fyll i beskrivning av bilden

Vad är och gör Kommunstyrelsen?

Kommunstyrelsen (KS), som består av 9 ledamöter och 9 ersättare, kan liknas vid Sveriges regering men med den skillnaden att styrelsen vanligen består av företrädare från både majoritet och opposition. Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige getts rätten att besluta i många typer av ärenden och har dessutom en övervakande roll i förhållande till övriga nämnder.
 
Alla ärenden som skall behandlas av kommunfullmäktige måste först gå genom kommunstyrelsen som har i uppgift att visa upp förslag för kommunfullmäktige att ta ställning i.

Ledamöter & ersättare

Ordförande: Torgny Lindau (PF)
1:e vice ordförande: Patrik Ströbeck (M)
2:e vice ordförande: Ronny NIlsson (S)


Ledamöter

Ersättare

Torgny Lindau (PF)

Sven-Åke Sleth (KD)

Patrik Ströbeck (M)

Jenny Delén (M)

Ronny Nilsson (S)

Thim Borg (S)

Lennart Johansson (PF)

Göran Långström (PF)

Hans Stifors (PF)

Kristina Hovander (MP)

Bengt Marntell (C)

Kerstin Andersson (C)

Boel Rosdahl (S)

Elisabeth Holmer (S)

Pia Galia (SD)

Anders Jelander (SD)

Jack Henriksen (SD)

Putte Schüler (SD)


Senast uppdaterad: