Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

 Du är här:

Kommunala pensionärsrådet

Fyll i beskrivning av bilden

Kommunala Pensionärsrådet (KPR) är ett referensorgan som har till uppgift att ge pensionärsorganisationerna insyn och möjlighet att påverka handläggning av frågor som berör ålders- och förtidspensionärer. Uppdraget är diskussion och ömsesidig information mellan pensionärsorganisationerna och de kommunala förvaltningarna.
Pensionärsrådet tar, som referensorgan, inte ställning som kommunal nämnd eller styrelse. KPR behandlar inte frågor som rör enskild person.

Kommunen ska i KPR diskutera och informera om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har, eller kan få, aktualitet för kommunens pensionärer.

Pensionärsorganisationernas representanter kan i rådet ta initiativ till, och aktivt arbeta för, förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag på lämpliga anpassningar av verksamheter som berör äldres förhållanden.


Ordförande: Patrik Ströbeck, KS
Vice ordförande: Gertie Lexén, PRO

Kommunala pensionärsrådet‌

Ledamöter

Ersättare

Patrik Ströbeck, KS


vakant, KS

Kristina Hovander, KS

Ronny Nilsson, KS

Boel Rosdahl, KS

Göran Långström, SN

Jenny Delén, SN

Catharina Tann, SN

Elisabeth Holmer, SN

Gertie Lexén, PRO

Sonja Andersson, PRO

vakant, PRO

Linnéa Adolfsson, PRO

Erik Skogh, PRO


Gösta Lindberg, SPF

 Yngve Karlsson, SPF

Erik Persson, SPF

 Ulla Nilsson, SPF

Ulf Nilsson, SPF


Senast uppdaterad: