Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Avfallsplan 2024 - 2034 under framtagande

Person i orangerandig skjorta slänger skräp i platspåsar

Arbetet med att ta fram en ny avfallsplan för Perstorps kommun pågår. Samråd pågår mellan 26 juni och 15 september. Eventuella synpunkter framförs skriftligen senast 15 september.

Arbetet med att ta fram en ny avfallsplan för Perstorp kommun pågår.

Syftet med denna avfallsplan är att skapa en tydlig riktning för att hushålla med fysiska resurser. Avfallsplanen ska leda till tydliga förbättringar gällande att förebygga att avfall uppstår, minska gifter i kretsloppet och att återanvända och återvinna material.

Vidare är syftet också att vara ett aktivt verktyg för att öka och stärka samverkan mellan kommunerna.

Enligt Miljöbalken ska alla kommuner i Sverige ha en renhållningsordning. Renhållningsordningen består av dels de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen, dels en avfallsplan. Enligt Miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter ska avfallsplanen innefatta allt avfall som uppstår i kommunen och den ska ses över minst vart fjärde år och revideras vid behov. Nuvarande avfallsplan från 2019 är gemensam för kommunerna Klippan, Perstorp och Örkelljunga. Norra Åsbo Renhållning AB har fått i uppdrag att tillsammans med kommunerna ta fram en ny gemensam avfallsplan att gälla från 2024. Ett förslag har tagits fram.

Avfallsplanen ställs ut för granskning under perioden 2023-06-26 – 2023-09-15.

Eventuella synpunkter framförs skriftligen senast den 15 september 2023 till Perstorps kommun, 284 85 Perstorp. Märk kuvertet med "avfallsplan". Synpunkter kan även skickas in via e-post till kommunhuset@perstorp.se

Eventuella frågor ställs via e-post till stadsarkitekt/plan- och byggchef Mattias Bjellvi: mattias.bjellvi@perstorp.se

 

Senast uppdaterad: