Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Social rådgivning

Socialrådgivning


På Familjens hus finns möjlighet att träffa vår socialrådgivare för fem gratis samtal. Samtalen förs inte in i något register eller journalsystem.

Invånarna i Perstorps kommun är välkomna för att få råd och stöd i frågor som rör familjerelationer, föräldraskap och psykiskt mående.

Samtalsledaren har sekretess.

För mer information, kontakta Magnus Hansson, Familjebehandlare öppenvården . Tel. 0435-39309 eller 0731-539817

 

Samarbetssamtal

Om föräldrar ska eller har separerat och har svårt att komma överens i frågor som gäller barnen kan familjerätten erbjuda samarbetssamtal. Syftet är att föräldrar ska komma överens i frågor om vårdnad, boende och umgänge, eller frågor som gäller barnets försörjning. Utgångspunkten för samtalen är barnens situation och hur föräldrar ska hantera det gemensamma föräldraskapet på ett bra sätt efter separation. Samtalen bygger på att föräldrar är överens om att vilja förbättra samarbetet i sitt föräldraskap utifrån barnens behov.

Samarbetssamtal kan även ske genom att tingsrätten, efter att någon av föräldrarna väckt talan mot den andra i vårdnads-, boende- eller umgängesfrågan, ger familjerätten detta uppdrag genom en remiss. Förutsättningen är att ingen av föräldrarna motsätter sig samarbetssamtal.

Samtalsledarna styr samtalet men det är föräldrar som tar besluten runt barnen. Samarbetssamtal förs alltid mellan föräldrarna och, om föräldrarna samtycker, kan samtalsledarna samtala med barnen.

Samarbetssamtal är frivilliga och ingen dokumentation eller journalanteckningar förs. Samtalen är kostnadsfria.

Information om samarbetssamtal

Vill du/ni ha samarbetssamtal?

Om du är intresserad av att få veta mer om samarbetssamtal eller boka tid är du välkommen att kontakta vår familjerättssekreterare. Ring 0435-390 00 eller 391 28 för kontakt.

 

 


الإستشارات الإجتماعية

منزل العائلة يمكنك مقابلة الأخصائي الإجتماعي لدينا لخمس مكالمات مجانية في

لا يتم إدخال المكالمات في أي سجل أو نظام تسجيل

سكان بلدية بيرستورب مدعوون لتلقي المشورة و الدعم في الأمور المتعلقة باالعلاقات الأسرية و الأبوة و الأمومة والصحة النفسية

المسؤول عن المحادثة لديه السريةkommunens kundtjänst: 0435 - 390 00, kommunhuset(at)perstorp.se

Senast uppdaterad: