Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Vem har rätt till skolskjuts?

Fyll i beskrivning av bilden

Kommunen anordnar skolskjuts utifrån de principer och regler som kommunfullmäktige beslutat 2022-05-18 i enlighet med skollagen, trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om skolskjutsning samt förordningen om skolskjutsning.

För att får skolskjuts till och från skolan måste det vara ett visst antal kilometer till skolan. Med skolväg avses den kortaste användbara gångvägen från hemmet till den skola som eleven anvisats.

Alla principerna och regler för rätt till skolskjutsning finner ni genom att klicka på länken här Pdf, 169.7 kB, öppnas i nytt fönster. .

Läs gärna även ordningsregler Pdf, 158 kB, öppnas i nytt fönster. för skolskjuts.

Skolskjuts anordnas för elever i:

 • förskoleklass samt årskurserna 1-2 med en skolväg som överstiger 2 km
 • årskurserna 3 – 5 med skolväg som överstiger 3 km
 • årskurserna 6 – 9 med skolväg som överstiger 4 km
 • gymnasiesärskola med skolväg som överstiger 4 km
 • förskoleklass samt årskurserna 1-5 (Oderljunga skola) med enskolväg som överstiger 2 km

Skolskjutshållplatsen förläggs så att hållplatsavståndet för elever i:

 • förskoleklass samt årskurserna 1-2 inte överstiger 2 km
 • årskurserna 3 – 5 inte överstiger 3 km
 • årskurserna 6 – 9 inte överstiger 4 km
 • gymnasiesärskola inte överstiger 4 km
 • förskoleklass samt årskurserna 1-5 (Oderljunga skola) inte överstiger 2 km

Elever som bor i ett sammanhållet bostadsområde ska behandlas lika även om de som bor längst bort har längre till skolan än vad grundreglerna anger. Inom stadsplanerat område eller inom område med byggnads- eller avstyckningsplan anordnas inte skolskjuts.

Undantag från avstånd regeln görs vid trafikfarlig väg:

 • när eleven är tvungen att korsa riksväg 24 till eller från hållplats Bälinge
 • skolväg som behöver göras längs väg 108 som saknar cykelväg.

Notera att i speciella fall, till exempel om eleven är funktionshindrad eller måste passera mycket trafikfarlig väg, kan skolan besluta om undantag från dessa avståndsregler.

Senast uppdaterad: