Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Allmän förskola

Fyll i beskrivning av bilden

Enligt skollagen ska alla barn erbjudas plats i Allmän förskola från och med höstterminen det år de fyller 3 år. Den Allmänna förskolan är avgiftsfri och ska omfatta minst 525 timmar om året. Det motsvarar 15 timmar i veckan under skolans läsår. Plats i förskola ska i övrigt erbjudas i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrars arbete, studier eller utifrån barnets eget behov.

Barn som omfattas av Allmän förskola och som redan har en plats på förskola får avgiften minskad med 33 procent under 9 månader, september till och med maj.


Erbjudande om plats

- För dig som redan har barn på en av kommunens förskolor - Ingen förändring sker förutom att avgiften sänks.

- För dig som har hemmavarande barn - Barnet erbjuds att vara med i den allmänna förskolan 525 timmar per år.


Skolskjuts
Skolskjuts erbjuds inte till barn som är med i Allmän förskola.

Senast uppdaterad: