Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Opalen

Opalens förskola

Välkommen till Opalens förskola.


På Opalens förskola finns två avdelningar, Safiren 1-3 år och Diamanten 3-6 år.

Förskolan ligger nära Uggleskogen och fotbollsplanerna. Genom naturupplevelser lär sig barnen att värna om vår natur. Eftersom vi är en relativt nystartad förskola jobbar vi för att bli Grön Flagg certifierade. Detta jobbar vi ständigt med, som en röd tråd, i vår verksamhet.

Vi vill på vår förskola skapa en positiv miljö där alla, både föräldrar och barn, känner sig trygga och välkomna. För oss är det viktigt att det finns ett öppet klimat där barn och vuxna har förtroende för varandra. Varje barn skall uppleva att deras åsikter och tankar är betydelsefulla oavsett ålder, kön, trosuppfattning m.m.
Vi strävar efter en jämställd förskola där barn och vuxna möts med ömsesidig respekt.

Utifrån vår läroplan (Lpfö 18) och barnens behov och intresse planerar vi vår utbildning. ”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar” (Lpfö 18).

Barnens lek, både den fria och den planerade, sätter vi i centrum eftersom genom leken stimuleras fantasin, inlevelseförmågan, samarbete samt konflikthantering. Barnen får också möjlighet att i den fria leken bearbeta sina känslor och upplevelser.

Vi arbetar med ett temainriktat arbetssätt eftersom detta gör att barnens lärande blir mångsidigt och sammanhängande. Vi använder även TAKK (tecken som stöd) i vårt arbete med barnen, detta för att stödja och förstärka barnens språkutveckling. När vi arbetar med detta förstärker vi ordets betydelse med ett tecken samtidigt som barnen hör det talade ordet.

I vårt arbete med barnen ingår bland annat skapande verksamhet, sång och musik, drama, sagor och rörelse.


Adress: Opalens Förskola, Bäckavägen 27

För mer information, kontakta kommunens kundtjänst: 0435 - 390 00, kommunhuset(at)perstorp.se


Senast uppdaterad: