Till startsidan
Självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Synpunkter & felanmälan

Synpunkter & Felanmälan

Lyssna

Lyssna

Kontakta oss

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Opalen


På Opalens förskola finns två avdelningar, Safiren 1-3 år och Diamanten 3-6 år.

Förskolan ligger nära Uggleskogen och fotbollsplanerna. Genom naturupplevelser lär sig barnen att värna om vår natur. Eftersom vi är en relativt nystartad förskola jobbar vi för att bli Grön Flagg certifierade. Detta jobbar vi ständigt med, som en röd tråd, i vår verksamhet.

Vi vill på vår förskola skapa en positiv miljö där alla, både föräldrar och barn, känner sig trygga och välkomna. För oss är det viktigt att det finns ett öppet klimat där barn och vuxna har förtroende för varandra. Varje barn skall uppleva att deras åsikter och tankar är betydelsefulla oavsett ålder, kön, trosuppfattning m.m.
Vi strävar efter en jämställd förskola där barn och vuxna möts med ömsesidig respekt.

Utifrån vår läroplan (Lpfö 18) och barnens behov och intresse planerar vi vår utbildning. ”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar” (Lpfö 18).

Barnens lek, både den fria och den planerade, sätter vi i centrum eftersom genom leken stimuleras fantasin, inlevelseförmågan, samarbete samt konflikthantering. Barnen får också möjlighet att i den fria leken bearbeta sina känslor och upplevelser.

Vi arbetar med ett temainriktat arbetssätt eftersom detta gör att barnens lärande blir mångsidigt och sammanhängande. Vi använder även TAKK (tecken som stöd) i vårt arbete med barnen, detta för att stödja och förstärka barnens språkutveckling. När vi arbetar med detta förstärker vi ordets betydelse med ett tecken samtidigt som barnen hör det talade ordet.

I vårt arbete med barnen ingår bland annat skapande verksamhet, sång och musik, drama, sagor och rörelse.


Kontakt

Opalens Förskola

Bäckavägen 27

Diamanten 0730-469654

Safiren 0730-666142


Tf Rektor

Petra Karlsson, 0435-39137, e-post: petra.karlsson@perstorp.se


PERSTORP.SE

PERSTORP.SE

PERSTORPS KOMMUN

Besöksadress

Hantverkaregatan 9D

284 31 Perstorp

Hitta hit


Organisationsnummer:

212000-0910

Kontakta kommunen

Perstorps Kommun

284 85 Perstorp


Telefon: 0435-390 00

Skicka e-post


Öppettider Kundtjänst

Måndag-torsdag: 10:00-12:00, 13:30-15:30

Fredagar: 10:00-12:00, 13:30-15:00


FÖLJ oss här

Facebook
Twitter
Instagram