Till Perstorps startsida
Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

 Du är här:

Barnomsorg

Fyll i beskrivning av bilden

Barnomsorg erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars jobb eller studier samt till barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling.

Barn 1-5 år vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga, erbjuds barnomsorg 15 timmar per vecka.

Från och med hösten det år ditt barn fyller 3 år gäller rätt till allmän förskola, 525 timmar per år eller 15 timmar per vecka. Den allmänna förskolan är avgiftsfri och följer läsårsindelningen.

Barnomsorg under obekväm arbetstid löser vi med avdelningen Nattugglan på Solparkens förskola.

Inom barnomsorgen arbetar även specialpedagog Erika Nilsson 0435 - 392 76   erika.nilsson@perstorp.se


För mer information kontakta Lotta Nordkvist 0435 - 392 31 
lotta.nordkvist@perstorp.se

Senast uppdaterad: