Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Tillgänglighetsredogörelse

Här beskriver vi vilka eventuella brister det finns i tillgänglighet på vår hemsida och hur vi planerar att åtgärda dessa. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Perstorps kommun står bakom den här webbplatsen (perstorp.se) och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi hur vår hemsida uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här beskriver vi också eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.


Tillgänglighetsanpassning

Du kan anpassa teckenstorlek på sidorna i din webbläsare, eller via tjänsten Talande Webb. Vi försöker också göra anpassningar för att du som använder talsyntes ska få en fungerande webbplats. Detta arbete pågår ständigt.

Använd gärna vår inbyggda tjänst Talande Webb. Med Talande Webb kan du även översätta sidan, använda en läslinjal, ändra teckenstorleken och spara ner en ljudfil av det upplästa innehållet.

Vår webbplats är responsiv, vilket innebär att den anpassar sig till det media du använder (läsplatta, dator eller smartphone).

E-tjänster

Kommunen använder tjänsten Abou för publicering.


Tillgänglighetsredogörelse

Vi går regelbundet igenom tillgängligheten på www.perstorp.se för att kunna åtgärda eventuella fel och brister.


Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.


Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.perstorp.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:


Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.


Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven:

Problem vid användning utan synförmåga

  • Textbaserat syntolkning finns inte till alla tidsberoende medier/filmer.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Textbaserat syntolkning finns inte till alla tidsberoende medier/filmer.

Problem vid användning utan hörsel

  • Textbaserat syntolkning finns inte till alla tidsberoende medier/filmer.

Problem vid användning med nedsatt hörsel

  • Textbaserat syntolkning finns inte till alla tidsberoende medier/filmer.


Oskäligt betungande anpassning

  • Perstorp kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll. PDF-dokument är ännu inte fullständigt anpassade eftersom personalresurser som skulle arbeta med detta under 2020 istället behövde jobba med kommunikation kring coronapandemin.

  • Kommunfullmäktiges webbsändningar (i vårt fall via Facebook) textas inte. Det skulle innebära ett oskäligt betungande arbete i förhållande till nyttan. Vi beräknar att det kan handla om upp till flera dagars arbete att texta ett möte på några timmar. Sändningarna kommer därför ligga kvar utan text i sju till fjorton dagar för att sedan raderas.

Senast uppdaterad: