Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Klartecken för padelhall - beräknas klar i höst

Byggnadsnämnden har beviljat bygglov.
Detaljplanen är ute på samråd.
Snart kan byggnationen av en padelhall vid Uggleområdet starta.
- Det blir ett jättelyft för hela området och Perstorp, säger kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (PF).

 

Padel (racketsport som kan liknas vid en blandning av tennis och squash) har på senare tid exploderat i popularitet. Antalet utövare och tillgång på banor blir bara fler och fler. Anläggningar byggs i orter och kommuner.
Så även i Perstorp.
Entreprenören Dalshults Industrifastigheter står startklara att påbörja arbetet med en hall som beräknas stå klar under hösten

- Vi har under cirka ett års tid haft dialog och löpande kontakt kring en etablering. Jättetrevligt att vi nu gått i mål, säger Sahand Kousha, näringslivschef i Perstorps kommun.


Padelracket och bollar

Racket och bollar som används vid padelspel.

- Samarbetet med kommunen och det engagemang Sahand visat för att sy ihop det här har vi inte stött på någon annanstans. Vi ser fram mot att starta upp bygget och göra den här investeringen lokalt som kommer invånarna till gagn , säger Jonas Bringsén på Dalshults Industrifastigheter.

- Vi tycker platsen inte kan bli bättre. Området är redan etablerat som ett idrotts- och fritidsområde. Att vi nu bygger en padelhall kompletterar området ytterligare. Designen på hallen motsvarar Ugglehallen och ska gå i liknande nyanser för att smälta in i miljön, säger Markus Andréasson på Dalshults Industrifastigheter.

- Det blir verkligen ett jättelyft för hela området och Perstorp. Kul också att fler ser potentialen och vill satsa. Vi ser Uggleområdet som en helhet med anläggningar, skogen och camping värda att utveckla ytterligare, säger kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau (PF).

Padelhallens storlek kan också den liknas med Ugglehallen. Totala ytan blir cirka 1600 kvadratmeter varav 1400 är invändig yta.

- Det blir fyra fullstora banor och en barnbana inomhus. Utöver det görs även plats för omklädning och ett mindre gym. I anslutning till hallen görs också en utomhusbana, berättar Pierre Mattsson från Allstar Padel Perstorp som ska driva anläggningen.

Byggnadsnämnden beslutade på sitt senaste sammanträde att bevilja bygglov för projektet. Men innan spaden kan sättas i jorden behöver ett förslag till detaljplan vinna laga kraft. Förslaget är ute på samråd till den 25 februari. Öppnas i nytt fönster.

Planområdet omges av fyra fotbollsplaner i dess södra och östra gräns. Norr om planområdet ligger Ugglehallen och Ugglebadet. I dess västra gräns angränsar planområdet till en parkeringsyta med över hundra parkeringsplatser.
På det aktuella markområdet har idag PerstorpBälinge IK sin loppisverksamhet i en fastighet som inte kan stå kvar. Men verksamheten blir ändå kvar i nära anslutning. Och det i en ny byggnad.

- Det hjälper vi till med. Vi ser till att bygga om loppislokalen åt PBIK. Det är inget kommunen behöver bekosta, säger Markus Andréasson.

Fakta Padel
Padel kan enklast förklaras som en blandning av tennis och squash. Storleken på banan är 10m x 20m och omringad av tre meter höga glas(- och även nät) väggar som får användas i spelet. Mitten av banan delas av med ett nät och det spelas alltid dubbel. Padel spelas likt tennis med game och set. Poängräkningen är också densamma.
Läs mer om padel på Svenska Padelförbundets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Padelhall

På det aktuella markområdet där padelhallen placeras har idag PerstorpBälinge IK sin loppisverksamhet i en fastighet som inte kan stå kvar. Men verksamheten blir ändå kvar i nära anslutning. Och det i en ny byggnad som bekostas och uppförs av Dalshults Industrifastigheter.

Padelhall vid Uggleområdet

Första steget mot en padelhall vid Uggleområdet är taget. Dalshults Industrifastigheter bygger. Allstar Padel Perstorp driver den. "Ett lyft för Perstorp", säger kommunstyrelsens ordförande.

Senast uppdaterad: