Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Renoveringsarbete av vägtrumma igång

Arbetet med renoveringen av en vägtrumma på Oderljungavägen startade som planerat måndagen den 27 september.

Oderljungavägen avstängd på grund av renovering av vägtrumma

Vägtrumman som Perstorps Bäcken flödar igenom är i behov av renovering. Arbetet är påbörjat och beräknas klart i slutet av november. Trafiken förbi området leds om.

Vägen i det aktuella har stängas av vilket innebär en stor störning i trafiken som leds om via väg 21 och 108.
Gång- och cykeltrafiken leds om via Folkets park och trafik som kommer norrifrån på Spjutserödsvägen leds via Trastvägen ner till väg 108.
Planen (och om arbetet inte stöter på några problem) är att trafiken kan rulla normalt igen under senare delen av november.
Perstorps kommun beklagar det besvär som arbetet innebär för alla trafikanter men vi ber samtidigt om förståelse för att arbetet behöver göras.

Kartor över över trafikomledningen

Senast uppdaterad: