Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Så här påverkas trafiken när vägtrumma renoveras

Måndag vecka 39 påbörjades renoveringen av en vägtrumma på Oderljungavägen.
Vägen i området är avstängd vilket innebär en stor störning i trafiken som leds om via väg 21 och 108.
Gång- och cykeltrafiken leds om via Folkets park och trafik som kommer norrifrån på Spjutserödsvägen leds via Trastvägen ner till väg 108.

Bildcollage över korsning Oderljungaväge-Parkvägen och en vägtrumma som Perstorpbäcken rinner igenom. Vägtrumman behöver renoveras efter brister.

Vägtrumman som Perstorpbäcken rinner igenom på Oderljungavägen i korsningen Oderljunga/Parkvägen behöver renoveras sedan allvarliga brister upptäcks vid en inspektion. Arbetet påbörjades vecka 39 och påverkar trafiken som leds om.

Det var i samband med en inspektion av vägtrumman (för övrigt av samma konstruktion som den på Gustavsborgsvägen som renoverades före sommaren) som allvarliga brister upptäcktes.
Renoveringsarbetet påbörjades vecka 39 (måndag 27 september).

Det är är Perstorpbäcken som rinner genom vägtrumman under Oderljungavägen i korsningen Oderljungavägen/Parkvägen utanför ICA.

För att arbetet ska kunna genomföras smidigt krävs en vägavstängning vilket innebär en stor störning i trafiken:

  • Trafik leds om via väg 21 och väg 108.
  • Trafik som kommer norrifrån på Spjutserödsvägen leds via Trastvägen ner till väg 108.
Karta över trafikomledning under tider reparation på Oderljungavägen pågår.Förstora bilden

Oderljungavägen stängs av under tiden arbetet med att byta vägtrumman i korsningen Oderljungavägen/Parkvägen pågår. Trafiken leds under tiden om via väg 21 och väg 108. Trafik som kommer norrifrån på Spjutesrödsvägen leds om via Trastvägen till väg 108.

  • Gång- och cykeltrafiken leds om via Folkets park
Karta över omledning gång- cykeltrafik under tiden en vägtrumma på Oderljungavägen byts.Förstora bilden

Gång och cykeltrafiken förbi byggplatsen leds om via Folkets Park

Planen (och om arbetet inte stöter på några problem) är att trafiken kan rulla normalt igen under senare delen av november.

Perstorps kommun beklagar det besvär som arbetet innebär för alla trafikanter men vi ber samtidigt om förståelse för att arbetet behöver göras.

Senast uppdaterad: