Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Fullmäktige med budgetdebatt och voteringar

Kommunfullmäktiges oktobersammanträde gick i ekonomins tecken. Efter debatt klubbades budgeten för 2024 och flerårsplanen för 2025-26.
Skattesatsen lämnades oförändrad på 20,81 kronor däremot höjs VA-taxan.

Kommunfullmäktige sammanträder i sessionssalen, Centrumhuset, onsdag 25 oktober 2023. Information står med mörk text på beige bakgrund över bilden där man ser kommunfullmäktiges presidie och kommunens vapen på skärmar bakom.

Kommunfullmäktige onsdag 25 oktober. Kommunstyrelsens ordförande Ronny Nilsson (s) i talarstolen. På ärendelistan fanns bland annat beslutsärenden som va-taxa, budget och flerårsplan samt skattesats.

Ärendelistan innehöll frågor från allmänheten och handlade om Oderljunga skola och en tidigare fråga från allmänheten. Dessutom en fråga om en namngiven ledamot som fått en fråga kan undvika att svar på frågan.

Bun:s ordförande Marie Gärdby och kommunstyrelsens ordförande Ronny Nilsson svarade på frågorna.

Vidare innehöll ärendelistan information från kommundirektören, anmälningsärende (protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet) och valärenden (avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige samt fyllnadsval till revisionen, valnämnden och ersättare i Nårabs styrelse ).

Se sammanträdet i efterhand:

- Vi har haft besök från regionala utvecklingsnämnden som ansvarar för regionala tillväxtfrågor. Viktigt och bra för oss att prata om det som är betydelsefullt för Perstorp. Vi lyfte bland annat fram utveckling av väg 108, bostadsfrågor och energiförsörjning. Vi har också haft en leverantörsmässa plus att vi under hösten genomfört trivselvandringar. Nu senast med ungdomar och unga vuxna. Vi kommer ha ett uppsamlande möte i början av november och bestämma hur arbetet tas vidare. Något som verkligen är roligt är att Elevhälsoarbetet på Centralskolan med rektor Lena Brodd vann pris för sitt arbete. De jobbar med välmående och trygghet. Jätteskoj att Perstorp sätts på kartan. Vill även passa på att tipsa om aktiviteter på höstlovet där en svensk mästare i hip-hop kommer ha workshops i Uggelhallen och det ordnas aktoviteter på biblioteket . Vi jobbar även vidare med kommunens attraktivitet. Vi skulle gärna vilja ha in ofanismer om Perstorp så hör gärna av er med roliga saker om vår kommun, berättade kommundirektör Elin Ask

Läs mer:


Beslutsärenden var:

Senast uppdaterad: