Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Fullmäktige med budget och flerårsplan

Kommunfullmäktige sammanträder onsdag 25 oktober klockan 16:00 i sessionssalen, Centrumhuset, Torget 1.

Kommunfullmäktige sammanträder i sessionssalen, Centrumhuset, onsdag 25 oktober 2023. Information står med mörk text på beige bakgrund över bilden där man ser kommunfullmäktiges presidie och kommunens vapen på skärmar bakom.

Kommunfullmäktige träffas för sammanträde onsdag 25 oktober klockan 16:00. På ärendelistan finns bland annat beslutsärenden som va-taxa, budget och flerårsplats samt skattesats.

Allmänheten är välkommen att följa sammanträdet på plats eller via kommunens sändning på Facebook.

Ärendelistan innehåller frågor från allmänheten och handlar om Oderljunga skola och en tidigare fråga från allmänheten. Dessutom en fråga om en namngiven ledamot som fått en fråga kan undvika att svar på frågan.

Vidare innehåller ärendelistan information från kommundirektören, anmälningsärende (protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet) och valärenden (avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige samt fyllnadsval till revisionen)


Beslutsärenden är:

Senast uppdaterad: