Till startsidan
Självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Synpunkter & felanmälan

Synpunkter & Felanmälan

Lyssna

Lyssna

Kontakta oss

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Välkommen tyck till om hastighetsplan och parkeringsplan

Förslag på nya hastighetsplan i Perstorp

Kommunfullmäktige har i budget avsatt medel för trafikutredningar. Syftet med dessa är att ta ett helhetsgrepp kring trafikfrågorna och ge ett vidare underlag för ställningstagande för åtgärder.
Välkommen tyck till om hastighetsplan, parkeringsplan och parkeringsnorm.

På uppdrag av Plan- och byggförvaltningen och Tekniska förvaltningen i Perstorps kommun har förslag till Hastighetsplan, Parkeringsplan och Parkeringsnorm utarbetats av ÅF Consult AB.

Ett förslag till hastighetsplan togs fram i samband med översiktsplanearbetet, men har uppdaterats och utvecklats. Hastighetsplanen omfattar Perstorps tätort och ger förslag för samtliga gator och vägar.

En parkeringsutredning togs fram 2014 av Tyréns men har uppdaterats samt kompletterats med förslag till ställningstagande inklusive parkeringsnorm. Det finns ett behov av en samlad bild över parkeringssituationen i Perstorp så att lämpliga beslut kring parkeringstider med efterföljande skyltning kan tas.

Vidare är det viktigt att tydliga riktlinjer finns avseende vilka parkeringstal som ska gälla för bland annat nybyggnation. Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-16, § 78-79 att sända förslagen till hastighetsplan, parkeringsplan samt parkeringsnorm på samråd, enligt sändlista.

Planförslagen finns under samrådstiden 2019-09-23 t.o.m. 2019-11-03 tillgängliga på Perstorps kommuns hemsida www.perstorp.se samt på kommunhuset, Torget 1 i Perstorp.

Eventuella synpunkter ska vara skriftliga och ska ha inkommit senast 2019-11-03 till Perstorps kommun, Plan- och byggförvaltningen, 28485 Perstorp alternativt till bn@perstorp.se.

Frågor besvaras av stadsarkitekt/plan- och byggchef Mattias Bjellvi som nås på telefon 0435-391 79, eller av teknik- och servicechef Alexander Hovander, som har telefonnummer 0435- 392 72

Aktuella dokument:

PERSTORP.SE

PERSTORP.SE

PERSTORPS KOMMUN

Besöksadress

Hantverkaregatan 9D

284 31 Perstorp

Hitta hit


Organisationsnummer:

212000-0910

Kontakta kommunen

Perstorps Kommun

284 85 Perstorp


Telefon: 0435-390 00

Skicka e-post


Öppettider Kundtjänst

Måndag-torsdag: 10:00-12:00, 13:30-15:30

Fredagar: 10:00-12:00, 13:30-15:00


FÖLJ oss här

Facebook
Twitter
Instagram