Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Ny avfallsplan - samråd pågår mellan 26 juni och 15 september

Nårab (Norra Åsbo Renhållnings AB) arbetar tillsammans med Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner med att ta fram en ny avfallsplan.

Gröna avfallskärl med logotypen för Nårab samt komunloggorna för Klippan, Örkelljunga och Perstorp.

Avfallsplanen på utställning och samråd för att samla in synpunkter innan den kan slutföras och beslutas av Kommunfullmäktige i respektive kommun senare under hösten.

Planen innehåller fyra målområden:

  • att förebyggande och återbruk ska öka
  • förbättrad insamling och sortering
  • god kommunikation och service
  • minskad spridning av farliga ämnen

Till varje målområde finns konkreta mål med åtgärder som årligen ska följas upp.

Avfallsplanen berör både kommunens verksamheter och dig som boende, besökare, företagare eller annan organisation i kommunen.

Nu finns avfallsplanen på utställning och samråd för att samla in synpunkter innan den kan slutföras och beslutas av Kommunfullmäktige i respektive kommun senare under hösten.

Samrådstiden är 26 juni – 15 september 2023.

Vill du läsa avfallsplanen och komma med synpunkter?
Läs mer: www.perstorp.se/samrådavfallsplan2024-2034 Öppnas i nytt fönster.

Välkommen att bidra till en mer hållbar avfallshantering i framtiden.

Senast uppdaterad: