Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Berg reducerar renoveringsarbete på Oderljungavägen

Arbetet med att reparera vägtrumman på Oderljungavägen går enligt plan.
Men under den här och nästa vecka kommer aktiviteten på området reduceras något då berg upptäckts.

Bildcollage med två bilder från grävarbetet med nya vägtrumman Oderljungavägen.

I samband med grävarbetet för den nya vägtrumman på Oderljungavägen har man stött på berg som måste tas bort av extern entreprenör. De kommande en till två veckorna kommer arbetet på platsen att reduceras i väntan på entreprenören.

Det är i samband med grävningen till de nya rörtrummorna, som har en något rakare förläggning under vägen än de gamla, som man stött på berg.
Berget är tyvärr inte bara att ta bort utan kräver en insats och bearbetning från extern entreprenör. Det i sin tur innebär att byggaktiviteten reduceras under en till två veckor i väntan på entreprenören.

Noterbart i övrigt är att trafiken leds om förbi byggplatsen och att arbetet rullar på. Dessutom används Esabvallen som uppläggningsplats för schaktmassor. Massorna ska sedan återanvändas i samband med återställandet av vägbädden på Oderljungavägen.

Planen är att trafiken kan rulla normalt igen under senare delen av november.

Perstorps kommun beklagar det besvär som arbetet innebär för alla trafikanter men vi ber samtidigt om förståelse för att arbetet behöver göras.

Schaktmassor från arbetet med nya vägtrumma på Oderljungavägen placeras på Esabvallen.

Schaktmassor från arbetet med nya vägtrumma på Oderljungavägen placeras på Esabvallen för att sedan återanvändas i återställandet av vägbädden.

Senast uppdaterad: