Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Självservice & Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter & Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

Verksamheten

Fyll i beskrivning av bilden

Morgonfritids

Fritidshemmen öppnar klockan 05:30

Frukost serverar vi klockan 07:00 och plockas undan 07:30.

Morgonfritids är en tid då barnen får träffas, leka och starta dagen tillsammans med sina kompisar innan skolan börjar.

Vi öppnar 5:30 på Röd/svartmyran, där lämnas alla elever med fritidshemsplacering på parkskolan, fram till 6:30 då gula/svarthumlans elever och personal går in till sin avdelning.
När flaggan är ute vid ingången av Röd/svartmyran så ska alla elever lämnas där, när flaggan inte finns framme ska endast Röd/svartmyrans elever lämnas där medans Gula/svartahumlans elever lämnas i sina lokaler.

Eftermiddagsfritids

Eftermiddagsfritids börjar direkt när skolan slutat.
Måndag-torsdag 13:20-17:30
Fredagar 12:00-17:30.

Mellanmål serveras cirka klockan 14:30

Behöver ni omsorg efter fritids stängt eller innan fritids har öppnat så finns Nattugglan de har sin verksamhet på Solparken. Fritids går med de barn som har tid efter fritids stängt. Nattugglan ligger i samma område.

Måndag-fredag går Gula/svarthumlan över till rödmyran16.20.

Exempel på hur en vecka kan se ut:

Måndagar: Tema/aktivitet

Tisdagar: Grön flagg

Onsdag: Idrottshallen/Tema/aktivitet

Torsdagar: Tema/aktivitet

Fredagar: Barnens önskning

Ni får aktuell information via vår veckoplanering som finns på infomentor och anslagen i tamburen. Då veckornas planering kan variera.

Parkskolans fritidshem jobbar med tema. Vi kommer att välja tema utifrån elevernas behov och intresse, tiden för temat är obestämd. Byte av tema sker när vi tillsammans med eleverna anser att vi har uppnått målen vi satt.

Temat är i uppdelade grupper på flera dagar för att alla elever ska få möjlighet att vara delaktiga. Ert barn kommer vara med vid ett tillfälle. För de elever som inte är med på temaarbetet den dagen erbjuder vi andra aktivitet som till exempel skapande, lek och aktiviteter i idrottshallen.

En dag i veckan jobbar vi med grön flagg. Vårt mål är att eleverna ska förstå att deras val de gör idag är viktiga imorgon.

Läs mer om grön flagg här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barnens önskning är aktiviteter vi bestämmer tillsammans med eleverna t.ex. Avslappning (Vi använder tillexempel lugn musik, massage eller yoga.) lekar, skapande, besöka närområdet m.m.

Instagram använder vi också för att dokumentera med bilder vad vi gör.
Ni kan följa oss på vårt privata konto parkskolansfritids (endast för vårdnadshavare).

Text

Senast uppdaterad: