Perstorps kommunvapen
Om du behöver komma in kontakt med oss så hittar du all information här

MENY

Få mer information om vår självservice & blanketter

Digitala tjänster
& Blanketter

Här kan du lämna din dina synpunkter eller felanmäla

Synpunkter
& Felanmälan

Få hjälp med att få igång vår funktion för att lyssna på webben

Lyssna

Om du behöver komma i kontakt med oss hittar du all information här

Kontakta oss

Till Perstorps startsida

 Du är här:

Norra Lyckan 2-3

Fyll i beskrivning av bilden

På Norra Lyckan skolan vill vi att eleverna möts av behörig, engagerad personal, som verkar för att ge eleven bra förutsättningar att möta ett föränderligt samhälle, få en god kunskapsbas och lust till livslångt lärande.

Vi ser ett nära samarbete med föräldrar/vårdnadshavare som en avgörande faktor för att lyckas i vårt arbete. Vårt uppdrag är att ta ansvar för elevernas skolgång utifrån de lagar och styrdokument som gäller för vår verksamhet.

Vi ska:

  • ge elever möjlighet att känna glädje i att möta nya utmaningar i lärandet
  • ge elever möjlighet att känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter
  • lyfta fram verksamhetens mål, samt tydliggöra och förmedla dessa till elever och vårdnadshavare
  • fortlöpande utvärdera, ompröva och utveckla för att bli bättre

Vi lär av våra erfarenheter och är en lärande organisation.

Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll. Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.


Fakta:

Här går årskurs 2-3 och vi är ungefär 200 elever på åtta klasser.

  • På skolan finns matsal, skolbibliotek, idrottshall samt salar för trä-och syslöjd och fritidshem.
  • Eleverna har tillgång till en varierande skolgård som inbjuder till lek i både natur och på cykel.
  • På skolan ha varje elev tillgång till Ipad och andra digitala verktyg som används i undervisningen.
  • Vi arbetar efter grönflagg.


Besöksadress:

Norra Lyckanskolan
Hökvägen 18
284 36 Perstorp


Postadress:

Perstorps Kommun BUN
Norra Lyckanskolan
284 85 Perstorp

 

För mer information, kontakta kommunens kundtjänst: 0435 - 390 00, kommunhuset(at)perstorp.se

Senast uppdaterad: